Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Samlivsproblemer i svangerskapet - en risiko for mor og barn

Roger Ekeberg Henriksen disputerer tirsdag 06.09.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Social relationships, stress and infection risk in mother and child”.

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker hvordan sosiale nettverk har sammenhenger med helsen til gravide kvinner og deres barn etter fødselen. Prosjektet er basert på data fra mer enn 90 000 kvinner og 100 000 barn fra Den norske mor og barn undersøkelsen.

Prosjektet tar utgangspunkt i antakelsen om at sosiale relasjoner påvirker helsen gjennom stressresponser, og har et særlig fokus på sammenhenger mellom utilfredshet i parforholdet og risikoen for infeksjonssykdommer.

Resultatene viser at lav tilfredshet med partneren henger sammen med økt risiko for infeksjonssykdommer hos kvinnene under svangerskapet. I tillegg ble det funnet at kvinner som hadde lav samlivskvalitet under graviditeten rapporterte økt forekomst av infeksjonssykdommer hos barnet i løpet av det første leveåret. Lignende sammenhenger ble funnet mellom stressende livshendelser under svangerskapet og infeksjonssykdommer hos mor og barn.

En av artiklene i avhandlingen er dessuten et bidrag til en bedre forståelse av mekanismene som er involvert i sammenhengen mellom sosial interaksjon og helse. Den tar utgangspunkt i Social Baseline Theory, og bygger på hypotesen om at sosial isolasjon medfører at hjernen bruker mer energi på regulering av følelser og på å følge med på potensielle farer i omgivelsene. Økt hjerneaktivitet medfører økt behov for energi.

I tråd med hypotesen ble det funnet at mangel på gode sosiale relasjoner hadde en sammenheng med forhøyet inntak av sukker.

Disse resultatene bidrar til økt kunnskap om uheldige konsekvenser av stress og dårlig samlivskvalitet, og underbygger verdien av å finne effektive måter for å redusere stress og forbedre sosiale relasjoner hos gravide.

Personalia:

Roger Ekeberg Henriksen (f. 1973) er oppvokst på Husnes i Kvinnherad og har bachelorgrad i sykepleie fra Høgskolen i Bergen (2002) og mastergrad i helse- og sosialfag fra Universitetet i Stavanger (2008). Henriksen har vært stipendiat ved Høgskolen i Bergen fra 2012, tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Professor Frode Thuen og professor Torbjørn Torsheim har veiledet doktorgradsarbeidet.