Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjerteskade ved leddgikt

Helga Midtbø disputerer den 9. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Subclinical cardiovascular disease in patients with rheumatoid arthritis-relation to disease activity and cardiovascular risk factors”.

Hovedinnhold

Leddgikt (revmatoid artritt) er en betennelsessykdom som først og fremst rammer ledd, men også indre organer. I den senere tid har det blitt kjent at risikoen for hjertesykdom er betydelig forhøyet blant pasienter med leddgikt. Selv om forekomsten av vanlige risikofaktorer for hjertesykdom som f.eks. røyking og høyt blodtrykk er høy i blant pasienter med leddgikt, kan ikke dette alene forklare overhyppigheten av hjertesykdom. Imidlertid er det mye som tyder på at høy grad av leddbetennelse kan være skadelig for hjertet og ikke bare leddene som tidligere antatt.

I doktorgradsarbeidet sitt har Helga Midtbø undersøkt hjertet til 134 pasienter med leddgikt uten kjent hjertesykdom og 102 friske kontrollpersoner med ultralyd. Resultatene viser at pasienter med aktiv leddbetennelse har mer begynnende hjerteskade sammenlignet med den friske kontrollgruppen. Overraskende hadde pasienter uten aktiv leddbetennelse ikke økt forekomst av hjerteskade sammenlignet med kontrollgruppen. Kombinasjonen av høyt blodtrykk og høy grad av leddbetennelse viste seg å være spesielt uheldig for utviklingen av hjerteskade. Resultatene fra doktorgradsarbeidet understreker behovet for forebygging av hjertesykdom blant pasienter med leddgikt.

 

Personalia

Helga Midtbø (f.1980) er utdannet lege fra Universitetet i Bergen. Hun er under spesialisering i hjertesykdommer og arbeider ved Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Arbeidet har vært finansiert av Helse Vest og har vært et samarbeidsprosjekt mellom forskningsgrupper ved Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært Professor Eva Gerdts og biveileder dr. med. Anne Grete Semb.