Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Psykose, cannabis og hjernefunksjoner

Siri Helle disputerer tirsdag 13.09.2016 for ph.d.-graden med avhandlingen “Cannabis use in non-affective psychoses: Relationship to age at onset, cognitive functioning and social cognition”.

Hovedinnhold

Personer med psykose har ofte problemer med kognitive funksjoner, som oppmerksomhet, hukommelse og læring, samt sosial kognisjon, som vansker med å forstå følelser og intensjoner hos andre. Cannabis kan være en risikofaktor for psykose for noen, og i Helle sitt doktorgradsprosjekt så ble det undersøkt hvordan cannabisbruk påvirker kognitiv fungering, sosial kognisjon og debutalder ved psykose for bedre å forstå mekanismene bak denne risikoen. Helle sine funn viser at mennesker med psykose som tidligere har brukt cannabis har en 3 år tidligere debut av psykosesymptomer sammenlignet med dem som ikke hadde brukt illegale rusmidler. Bruk av cannabis har dermed en negativ effekt på utviklingen av psykose for noen. Videre viser funnene at cannabisbruk er forbundet med forbigående kognitiv svikt i en akutt psykose-episode. Særlig yngre pasienter som bruker cannabis kan ha en kognitiv bedring i etterkant av en akutt psykosefase når de er skjermet på en psykiatrisk akuttavdeling hvor de avstår fra å bruke narkotiske stoffer. Det kan konkluderes med at ungdommer med en sårbarhet for psykose bør bli advart om at cannabisbruk kan øke risikoen for å utvikle en psykose.

Forholdet mellom cannabis og psykose er komplekst. Samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer og disipliner er viktig for å belyse sårbarhetsfaktorer og mekanismer bak psykoselidelser. Prosjektet Helle har vært en del av er et eksempel på et slikt samarbeid og hennes delprosjekt er et av mange bidrag for å forstå litt mer av psykoselidelsene.

 

Personalia

Siri Helle (født 1979) fullførte sin psykologutdanning i 2009. Fra 2011 har hun vært ansatt som stipendiat i Helse Bergen, Forskningsavdelingen, hvor hun har jobbet på et prosjekt som omfatter psykose, bruk av rusmidler og kognitiv fungering. Professor Else-Marie Løberg har vært hovedveileder og professor Tor-Ketil Larsen og professor Kenneth Hugdahl har vært biveiledere.