Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Cellens hender og føtter - kjenner av mikromiljø i tumorer

Hengshuo Liu disputerer fredag 16.09.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Expression and mechanosensitivity of integrin alpha11 in the tumor microenvironment”.

Hovedinnhold

Integriner er små proteiner på cellenes overflate som formidler kontakt mellom cellens bevegelsesapparat og omverdenen. Man kan si at integriner fungerer både som cellenes hender og føtter – de gjør det mulig for cellene å klistre seg fast i en overflate, gripe tak i omgivelsene, og bevege seg gjennom vevet. Dette er viktig, for celler må kunne forflytte seg for å dele seg, for at vevet skal vokse og for at skader i vevet skal repareres.

Det finnes mange typer integriner, hver med eget navn og spesifikke egenskaper. Ett av dem, α11β1 (alfa-elleve-beta-én), er en kollagenreseptor, den kan altså binde seg til proteinet kollagen som finnes i store mengder og produseres av bindevevsceller (kalt fibroblaster) i mange av kroppens vev.

I sitt doktorgradsarbeid har Hengshuo Liu funnet ut at integriner kan kjenne om underlaget er stivt eller mykt. På et stivt underlag utskiller celler vekstfaktoren TGF-β som i sin tur stimulerer cellen til å producere faktorer (kalt Smads) som aktiverer integriner. Dette påverker dannelsen av integriner slik at det på et stivt underlag produseres mer integrin og cellen kan feste seg enda bedre.

Fibroblaster er viktige for at tumorer skall kunne etablere et miljø der de kan vokse i kroppen. I dette arbeidet har man også produsert spesifikke antistoffer mot α11 integrinen. Ved hjelp av disse har man vist at fibroblastcellene i tumorer i hud, bryst og bukspyttkjertel har et høyt uttrykk av α11 integriner.

Når det dannes veldig mye bindevev i en tumor, kalles prosessen tumorfibrose. Dette er skadelig fordi bindevevet gjør tumoren stiv og hard og fortrenger annet vev. Denne studien viser at integrin α11β1 bidrar til denne prosessen, og genmodifiserte mus uten integrin α11 utvikler mindre hudtumorer. Denne studien slår dermed fast at integrin α11 er viktig for tumorvekst.

Denne avhandlingen gir innsikt som kan være en brikke i et større arbeid frem mot nye behandlingsalternativer for en stor gruppe kreft- og fibrosepasienter.

 

Personalia

Hengshuo Liu (f.1984) er biolog utdannet vid Lanzhou universitet i Kina og Uppsala Universitet, Sverige. Han har vært tilknyttet Gruppen for matriksbiologi ved Institutt for biomedisin siden 2013 som en del av det Europeiske Marie Curie -ITN nettverket CAFFEIN (Cancer Associated Fibroblast Function in tumor Expansion and Invasion). Han veiledes av Prof. Donald Gullberg og Prof. Rolf K. Reed.