Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kromatografi og kjemometri som verktøy for å analysere fettsyreprofiler

Chenchen Lin disputerer tirsdag 20. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Multivariate analysis of human serum fatty acid profiles”.

Hovedinnhold

Fettsyrer er involvert i mange biologiske reaksjoner, f. eks. som prekursorer for eikasanoider og membran fosfolipider. Omega-3 og omega-6 fettsyrer har viktige roller i betennelsesprosesser, hjerte/kar-sykdommer og metabolske sykdommer. I PhD-prosjektet ble fettsyrer fra menneskelig serum analysert med kromatografi og sammenhenger ble funnet med multivariate kjemometriske metoder.

Lin undersøkte kromatografiske betingelser for fettsyreanalyser av serum og brukte elueringsmønsteret på forskjellige kolonner til å velge den beste kolonnen for analyser. Fettsyremønsteret i serum ble studert med multivariate data-analytiske metoder for å finne assosiasjoner med kjønn, alder og kliniske variabler.

Serumprøvene som ble analysert var fra voksne nordmenn som hadde undergått fedmekirurgi eller livsstilsbehandling og prepubertale barn. Friske voksne viste signifikante kjønnsforskjeller, mens prepubertale barn ikke viste store kjønnsforskjeller. Mange av fettsyrene, blant annet omega-3 fettsyrene, viste økning fra barn til voksne.

Signifikante forskjeller i fettsyrenivåer ble funnet for friske voksne og voksne med fedme og mellom pasienter som ble behandlet med fedmekirurgi og livsstilsbehandling. Effektene av intervensjon for pasienter med fedme med kirurgi og livsstilsbehandling, ble evaluert med å sammenligne fettsyrenivåer før og etter behandling.

 

Personalia:

Chenchen Lin ble født i Kina i 1987.  Hun kom til Universitetet i Bergen i 2010 for å ta en mastergrad som fullførte i 2012. Etter dette fortsatte hun med et PhD-prosjekt i forskningsgruppen for Kjemometri og analytisk kjemi ved Kjemisk institutt.

Professor Olav M. Kvalheim var hovedveileder i prosjektet og førsteamanuensis Svein A. Mjøs biveileder.