Hjem
Nye doktorgrader

Forbedret diagnostikk ved prostatakreft

Yngve Nygård disputerer 23. september 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”On the diagnosis of early stage Prostate Cancer with an emphasis on Prostate Cancer Gene 3 (PCA3) and Real-Time Elastography (RTE).”

Hovedinnhold

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn i Norge i dag, omtrent 5000 menn blir diagnostisert med prostatakreft hvert år i Norge og omtrent 1000 menn dør av prostatakreft hvert år. Antall menn som får påvist prostatakreft er økende, mest sannsynlig på grunn av økt bruk av blodprøven PSA. Prostatakreft diagnosen blir stilt etter utredning med at det tas ultralydveiledete vevsprøver av prostata (prostatabiopsier).

En problemstilling med prostatakreft er det som kalles overdiagnostikk og overbehandling. Prostatakreft er i noen tilfeller en saktevoksende kreftsvulst og det er mulig å påvise kreft som ikke ville utviklet seg videre. Dette medfører at pasienter får en kreft diagnose uten at denne kreften vil påvirke deres levetid.

Denne avhandlingen baserer seg på fire studier som har sett på nye diagnostiske metoder. Den ene metoden er en urinprøve som kalles PCA3, den andre metoden er en spesiell form for ultralyd som kalles elastografi. I studiene har disse metodene blitt testet og vurdert, først på pasienter med kjent prostatakreft, deretter hos pasienter med mistanke om prostatakreft. Vi har funnet at disse metodene er nyttige hjelpemidler i diagnostikken av prostatakreft. Begge metodene kan brukes før pasienten skal ta prostatabiopsier. De gir nyttig informasjon om pasientens risiko for å ha prostatakreft og kan således brukes til å vurdere nødvendigheten av prostatabiopsier. På denne måten kan man spare en del pasienter for unødvendig utredning. I tillegg bidrar elastografi til at det tas bedre og mer representative biopsier. Pasienten og legen får da mer nøyaktig og korrekt kjennskap til  kreftpasientens individuelle risikoprofil.

Personalia:

Yngve Nygård har medisinsk embetseksamen fra Ruhr-Universität Bochum i Tyskland i 2000 og er spesialist i generell kirurgi og urologi. Han jobber som overlege ved urologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og er leder for Prostatasenteret som ble opprettet i 2015. Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt (K1), Universitetet i Bergen og Urologisk Avdeling, Kirurgisk Klinikk, Haukeland Universitetssykehus.