Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny influensavaksine til barn gir god beskyttelse

Kristin Greve-Isdahl Mohn disputerer 23. september for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Immune response to influenza after vaccination and infection".

Hovedinnhold

Hvert år blir 5-10% av voksne og 20-30% av barn smittet av influensa, og årlig dør 1000 mennesker i Norge, og 500.000 globalt. Små barn er den viktigste smittekilden i samfunnet. Influensa viruset endrer seg kontinuerlig. Dette gjør det vanskelig å lage en god vaksine, og ny vaksine må lages hvert år for å gi beskyttelse.

Immunforsvaret reagerer på vaksiner og på naturlig infeksjon på likende måte. Ved å studere immunreaksjoner hos vaksinerte barn kan vi lære om immunforsvaret hos syke pasienter, og dermed bidra til utvikling av bedre medisiner og vaksiner mot influensa.

Mohn og medarbeidere har undersøkt barn som fikk fjernet mandlene ved Haukeland sykehus. Influensavaksinen ble gitt som en nesespray før operasjonen og responsen på vaksinen ble målt i mandlene, i spytt og i blod. Nesesprayvaksinen som har vært brukt i flere år i USA, ble godkjent i Norge i 2013. Undersøkelsen viser at vaksinen stimulerer kroppen til å danne antistoffer i både spytt og blod som varer i minst ett år. Dette viser at vaksinen gir antistoffer der man trenger dem mest, nemlig i nese og svelg der smitten kommer inn i kroppen.

Som de første i verden har Mohn og medarbeidere også vist at denne vaksinen ga vedvarende høye nivå av to typer hukommelses celler, både dem som produserer antistoffer i tillegg til «T-celler». Disse cellene reagerte raskt i mandlene og ble påvist i ett år i blodet. Antistoffer er spesifikke og passer som «hånd i hanske» med ett bestemt virus, mens T-cellene virker litt bredere. T-cellene kan ikke hindre infeksjon, men de fjerner virus og beskytter mot et mer alvorlig forløp og død av influensa.

Det var få bivirkninger med vaksinen, kun tett eller rennende nese i et par dager, evt litt feber. For barn som anbefales influensa vaksine, kan denne nesespray vaksinen være et alternativ.

Leger har alltid undret seg over at noen pasienter blir alvorlig syke av influensa, mens andre knapt merker sykdommen. I doktorarbeidet har Mohn også undersøkt voksne innlagt på sykehus med «svineinfluensa» i 2009. Hos de sykeste pasientene fant de lave nivåer av T-celler. Dette viser at T-celler er viktige for å hindre alvorlig forløp av sykdommen. Studiene bidrar til den globale forskningen med å finne bedre vaksiner mot influensa som i fremtiden kan aktivere flere deler av immunforsvaret, bla T-celler.

 

Personalia

Kristin Greve-Isdahl Mohn er utdannet lege fra NTNU og spesialist i indremedisin. Hun spesialiserer seg innen infeksjonssykdommer og arbeider som overlege ved Mottaksklinikken ved Haukeland sykehus.