Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kneproteser – øvelse gjør mester

Mona Badawy disputerer fredag den 7. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Influence of hospital procedure volume and the risk of revision in knee arthroplasty surgery".

Hovedinnhold

Det nasjonale registeret for leddproteser har registrert kneproteser i Norge siden 1994. I 2015 ble det operert inn 5 276 total(hel)proteser og 747 uni(halv)proteser ved norske sykehus. Den vanligste årsaken til å få operert inn en kneprotese er alvorlig artrose i kneet.
Vi fant i våre 3 studier at sykehus som opererer mange kneproteser per år hadde de beste resultatene sammenlignet med sykehus som opererer svært få. Sykehus som opererer mer enn 100 helproteser per år hadde færre reoperasjoner enn de som opererer mindre enn 25 per år. 
Halvproteser har hatt større risiko for reoperasjon enn helproteser i det norske leddregisteret. Vi fant at sykehus som opererer mer enn 40 halvproteser per år hadde best resultater.

Vi gjorde en tilsvarende studie på halvproteser i de 4 nordiske landene, og resultatene av denne studien viste også at det var større risiko for reoperasjon ved sykehus som hadde få operasjoner per år.
Kneleddet har en komplisert anatomi og det kan være teknisk vanskelig å operere inn en kneprotese med godt resultat. For å bli en god fotballspiller eller konsertpianist kreves det mye trening, og slik er det også innen kirurgiske prosedyrer. 
Ved å sette fokus på viktigheten av tilstrekkelig volum av kneproteser for å oppnå gode resultater, særlig for halvprotesene, ser vi nå en tendens til færre reoperasjoner i den siste tidsperioden. Færre sykehus opererer nå et større antall kneproteser og det er flere sykehus med et høyere volum enn tidligere. 
Bedre resultater ved høyt sykehusvolum reflekterer ikke bare den tekniske utførelsen av operasjonen. Vel så viktig er riktig utvelgelse av pasienter til både primær operasjon og til reoperasjon. Mona Badawy og hennes forskningsgruppe vil forsøke å kartlegge utvelgelsen av pasienter til kneprotese-operasjoner i et planlagt forskningsprosjekt.

 

Personalia

Mona Badawy er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 1994. Hun er spesialist i ortopedisk kirurgi. Hun jobber som knekirurg ved Kysthospitalet i Hagavik.