Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hormonrelaterte faktorer som biomarkører i livmorkreft

Ingvild Løberg Tangen disputerer fredag 7. oktober 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Hormone signaling related factors as biomarkers in endometrial cancer".

Hovedinnhold

Livmorkreft er den vanligste formen for gynekologisk kreft i den vestlige verden. I 2014 fikk mer enn 700 kvinner diagnosen livmorkreft i Norge. I de fleste tilfeller kan sykdommen kureres ved at livmor og eggstokker fjernes ved kirurgi. Noen svulsttyper er likevel mer hissige enn andre og fører oftere til tilbakefall. For disse pasientene vil tilleggsbehandling utover kirurgi i form av cellegift, stråling eller hormonbehandling være aktuelt.

I sin avhandling har Tangen sett på biomarkører relatert til livmorkreft, og med spesielt fokus på markører involvert i hormonsignalisering. Studiene viser at uttrykk av ulike biomarkører (hormonreseptorene progesteronreseptor og androgenreseptor, og to faktorer involvert i hormonsignalisering FOXA1 og ATAD2) kan predikere om pasienten har en mer eller mindre aggressiv form for sykdom. I tillegg viser studiene at uttrykket av noen av disse markørene kan endre seg fra den opprinnelige tumoren og til de svulstene som dannes ved spredning av sykdommen (metastaser).

Biomarkører kan bidra til å identifisere hvilke pasienter som har en aggressiv form for sykdom hvor tilleggsbehandling utover kirurgi er nødvendig. Det er få biomarkører tilgjengelig for bruk i klinisk praksis i dag. Identifisering av robuste biomarkører som kan benyttes i pasientbehandlingen kan bidra til mer skreddersydd behandling av pasientene ved mindre overbehandling av pasienter med lav risiko for tilbakefall, og mer målrettet behandling ved spredning av sykdom.

 

Personalia

Ingvild Løberg Tangen er født i 1980 og oppvokst i Oslo. Hun er utdannet provisorfarmasøyt fra Universitetet i Oslo i 2005. Etter å ha jobbet flere år innen farmasøytisk industri ble hun i 2011 ansatt som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen, i en stilling finansiert av Kreftforeningen. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Universitetet i Bergen og Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, under veiledning av førsteamanuensis Camilla Krakstad og professor Helga Salvesen.