Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for nyresvikt

Paschal Ruggajo disputerer 19.10.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Low birth weight and risk of progressive kidney disease. Epidemiological and morphological studies”.

Hovedinnhold

Lav fødselsvekt kan være forårsaket av for tidlig fødsel, feil- eller underernæring hos mor, sykdom hos mor eller redusert morkakefunksjon. Studier har vist at lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for ulike sykdommer i voksen alder, blant annet hjerte/kar sykdom, sukkersyke og mulig også nyresykdom.

Vi undersøkte data fra Medisinsk fødselsregister, Folkeregisteret, Norsk nyrebiopsiregister og Norsk nefrologiregister og undersøkte om risikoen for å utvikle nyresvikt var høyere hos personer med lav fødselsvekt sammenliknet med personer som hadde normal fødselsvekt. I den første studien viste vi at personer med lav fødselsvekt hadde høyere risiko for å få nyresvikt sammenliknet med personer med normal fødselsvekt og at søsken av personer med lav fødselsvekt ikke hadde økt risiko. I den andre studien viste vi at pasienter som ble diagnostisert med nyresykdommen IgA nefropati hadde høyere risiko for progressiv sykdom om de tidligere var født med lav fødselsvekt. I den tredje studien viste vi at pasienter med IgA nefropati som var født med lav fødselsvekt hadde større glomeruli (en markør for færre glomeruli) enn pasienter med normal fødselsvekt.

Totalt sett viser studiene at å være født med lav fødselsvekt er assosiert med økt risiko for utvikling av nyresvikt både i den generelle befolkningen og blant pasienter diagnostisert med nyresykdommen IgA nefropati. En mulig forklaring kan være at lav fødselsvekt er assosiert med redusert utvikling av nyrene i fosterlivet med dannelse av færre funksjonelle enheter (glomeruli).

Lav fødselsvekt definert med fødselsvekt under 2,5 kg forekommer hos 3,3% av nyfødte i Norge, men i lav-inntektsland som Tanzania forekommer dette hos 13-15% av alle nyfødte. Fra et folkehelseperspektiv kan det være kostnadsbesparende for myndighetene i lav-inntekts land å rette oppmerksomheten mot å bedre ernæring og medisinsk oppfølgning av gravide da dette kan ha viktige implikasjoner for sykdom og helse i voksen alder.

 

Personalia:

Paschal Ruggajo er nyrelege og underviser ved Universitetssykehuset MUHAS/MNH i Dar es Salaam i Tanzania. Han fikk sin spesialistutdannelse i nyremedisin under det norske NOMA programmet og ble i løpet av spesialiseringen motivert til å fortsette med ph.d.-utdannelse. Dette er viktig for å bygge videre opp vitenskapelig kompetanse innen nyremedisin i Tanzania. Veiledere har vært professor Bjørn Egil Vikse og professor Einar Svarstad. Paschal er gift med Herrieth og har tre barn.