Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Store endringer i Polhavet

Aleksi Nummelin disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen den 28.10.2016 med avhandlingen ”The Arctic Ocean in a Fresh and Warm Future”.

Hovedinnhold

Polhavet er fortsatt et av de dårligst observerte, og de minst forståtte, havområder på jorden. Dette skyldes den fjerne beliggenheten, isdekket året rundt, og generellt tøffe værforhold. I dag øker kunnskapen om Arktis parallelt med behovet for å forstå det, og det er store endringer på gang på grunn av menneskeskapte utslipp av drivhusgasser og dermed en oppvarming av klimaet. Arktis er faktisk det område hvor effekten av oppvarmingen allerede er mest synlig og blant de sterkeste. På mange måter er Arktis et eksempel på hvordan oppvarmingen i fremtiden kan endre andre steder på kloden. Atmosfæren og havet varmes opp, isdekket misnker, og tilstrømmingen av ferskvann til havet fra nedbør, elver, og smelting av sjøis øker.

Det er dette raskt skiftende, men dårlig forståtte, arktiske klima systemet som motiverte Aleksi Nummelin til å studere Arktis i avhandlingen ”The Arctic Ocean in a Fresh and Warm Future”. Målet med avhandlingen var å vurdere hvordan havsirkulasjon, varmeinnhold i havet, og isdekket forandrer seg ved menneskeskapt oppvarm og økende tilførsel av ferskvann til havet. I sin avhandling har Aleksi også funnet ut om endringer i havet påvirker atmosfæren, altså endrer det nye polhavet varmeoverføringen til luften over? Avhandlingen svarer på disse spørsmålene med forskjellige hav og klima modellsimuleringer.

Modellsimuleringene viser at ferskere og varmere overflatelag i Polhavet gir en stor reduksjon i innsstrømmingen av Atlantisk vann til Nord-Atlanteren fra sør, men den videre innstrømmingen til Polhavet reduserer bare litt. En ferskere overflate i polhavet gir også en større forskjell i tettheten mot laget under, og gjør det derfor vanskeligere å blande opp varmere vann nedenfra. Derfor blir det mer varme igjen dypt nede i Polhavet som ikke lenger har kontakt med den kalde atmosfæren. Generelt varmes alle hav  ved global oppvarming, men i noen deler av Polhavet fører dette også til at det frigjøres mer varme til atmosfæren. Dette bidrar til at temperaturøkningen i overflaten går raskere.

 

Personalia

Aleksi Nummelin ble født i Finland i 1987, og fikk sin bachelor og master of science grad fra Institutt for fysikk ved Universitetet i Helsinki på 2012. Han flyttet  til Norge for å utføre  en doktorgrad i klimadynamikk ved Universitetet i Bergen. Aleksi sitt doktorgradsarbeid har vært en del av DYNAWARM prosjektet, og han har vært en del av Bjerknessenteret for klimaforskning i hele sin doktorgrad.