Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Proteinanalyse kan gi bedre behandling av AML-pasienter

Elise Aasebø disputerer fredag 4. november 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Mass spectrometry-based proteome quantification in leukemic cells from acute myeloid leukemia patients”.

Hovedinnhold

Akutt myelogen leukemi (AML) er en svært aggressiv blodkreft som kjennetegnes ved opphoping av umodne blodceller og ukontrollert celledeling. Prognose og behandlingseffekt varierer mellom pasientene, og selv om kreftcellene tilsynelatende dør etter kjemoterapi er det ikke uvanlig med tilbakefall. Det er et stort behov for nye prognostiske biomarkører som kan hjelpe legene til å gi pasientene en bedre tilpasset behandling.

Proteiner dannes i kroppens celler og det forventes at en sykdomstilstand reflekteres i cellenes proteinuttrykk. For å studere proteiner benyttes ofte massespektrometri-basert proteomikk. Denne metodikken lar oss identifisere og kvantifisere proteiner som er tilstede i det biologiske materialet, og lar oss sammenligne proteinuttrykket mellom pasienter.

Aasebø har i sitt doktorgradsarbeid analysert proteinuttrykket i leukemiceller fra pasienter med AML. I forkant av pasientcelleanalysen har proteomikk-metoder blitt etablert, sammenlignet og optimalisert for å få mest mulig ut av de verdifulle pasientprøvene. De mest optimale metodene har videre blitt brukt for å sammenligne proteinuttrykket i celler fra langtidsoverlevere og ikke-overlevere av AML. Arbeidet har resultert i identifisering av proteiner som er ulikt uttrykt ved diagnosetidspunkt hos AML pasienter. Slike proteiner har potensial som prognostiske biomarkører som gjennom videre arbeid kan bidra til en mer tilpasset behandling og bedre forståelse av sykdomsmekanismer bak AML.

Prosjektet har vært finansiert av Universitetet i Bergen, Kreftforeningen og Øyvinn Mølbach-Petersens Fond.

 

Personalia:

Elise Aasebø er født i Bergen i 1986. Hun har bachelor i molekylærbiologi (2008) og master i medisinsk cellebiologi (2011), begge fra Universitetet i Bergen (UiB). Ph.d.-prosjektet har vært utført på Institutt for Biomedisin ved PROBE, UiB. Prof. Frode S. Berven har vært hovedveileder, og Prof. Frode Selheim, Dr. Marc Vaudel og Prof. Bjørn Tore Gjertsen medveiledere.