Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Breendringer i Himalaya

Benjamin Aubrey Robson disputerer mandag 31. oktober 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Quantification and Change Assessment of Debris-Covered Glaciers using Remote Sensing.»

Hovedinnhold

Breer er viktig for vannressurser, og er ellers en indikasjon for endringer i havnivå og klima. Mange breer i verden har lengde- og arealmålinger som går tilbake til 1800-tallet. Disse målingene er vanligvis basert på breer som er små og lett tilgjengelige, og gir derfor et mindre representativt bilde av breers respons på globale klimaendringer. Fjernmåling og satellittbilder derimot, kan brukes til å kartlegge breer ved å utnytte den spektrale kontrasten mellom is og stein.

I Himalaya er mange av breene dekket med skredmateriale, og betegnes gjerne som «debris-covered glaciers» (løsmassedekkede breer). Disse breene reagerer annerledes enn ren is, og er i tillegg krevende å kartlegge siden de er vanskelig å skille fra omkringliggende terreng. Robson undersøker mulighetene for å utvikle en automatisk metode som kan brukes til å identifisere og kartlegge løsmassedekkede breer ved hjelp av OBIA («Object Based Image Analysis»), en metode som slår sammen like pikselverdier for å lage homogene objekter. Når objekter brukes i analysen istedenfor piksler, kan en benytte informasjon om form, størrelse, tekstur og kontekst for å identifisere og klassifisere breene. Metoden er mer nøyaktig enn andre metoder som er kjent fra forskningslitteraturen, og kan derfor benyttes over store og varierte studieområder.

Det er mange tilfeller hvor brearealet er konstant selv om breene tilsynelatende smelter. Avhandlingen fokuserer derfor på hvordan endringer i breareal, brevolum og brehastighet utvikles over tid. Analysen viser at enkelte breer har trukket seg mye tilbake, men i de fleste tilfeller har endringene i breareal vært betydelig mindre enn endringene i brevolum og brehastighet. De fleste breene i Manaslu-regionen i Nepal blir gradvis mer stillestående. Fremtidig forskning på breer bør komplementeres med fjernmåling av breareal som tar hensyn til endringer i brevolum og hastighet. I tillegg bør det forskes på større områder for å sikre at observerte endringer er representative.

 

Personalia

Benjamin Aubrey Robson ble født i Bristol, Storbritannia, i 1989. Han flyttet til Norge i 2010 etter å ha fullført en bachelorgrad i naturgeografi ved The University of Wales, Aberystwyth. Mellom 2010 og 2012 tok Benjamin en mastergrad i geovitenskap ved Universitet i Bergen og jobbet ved Nansensenteret for miljø og fjernmåling. Doktorgraden er ved Institutt for geografi, UiB, og har vært veiledet av Svein Olaf Dahl, Universitet i Bergen, og Christopher Nuth, Universitet i Oslo.