Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Genetiske risikofaktorer for nevropsykiatriske lidelser

Kaya Kvarme Jacobsen disputerer 28.10.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ”Genetic susceptibility across neuropsychiatric disorders – genome-wide, candidate gene and interaction analyses”.

Hovedinnhold

Nevropsykiatriske lidelser som ADHD, bipolar lidelse, depresjon og schizofreni synes å være relativt vanlige tilstander i alle samfunn der dette er systematisk undersøkt. Alle tilstandene kan ha alvorlige følger både for pasientene som rammes, deres familie og for samfunnet. I tillegg til å øke risikoen for annen sykdom og tidlig død, kan disse lidelsene negativt påvirke skolegang, yrkesliv og familieforhold. En antar at både miljøfaktorer og arvelige faktorer bidrar til slike tilstander, hvorav de genetiske risikofaktorene utgjør opptil 80% . Likevel vet vi lite om hvilke gener som er involvert og hvilken rolle de har i utviklingen av nevropsykiatriske lidelser.

Kaya Kvarme Jacobsen har studert sårbarhetsgener hos voksne ADHD-pasienter fra Norge og mange andre land. Hun har også sammenlignet genetiske funn hos personer med ADHD, schizofreni, bipolar lidelse og depresjon rekruttert gjennom internasjonal samarbeid. I et slikt samarbeid har hun også analysert genetiske markører for migrene blant pasienter med og uten bipolar lidelse.

Funnene som presenteres i avhandlingen tyder på at det må foreligge små endringer i et stort antall gener for å utvikle en nevropsykiatrisk lidelse. Mange av disse genene regulerer hjernens utvikling og signalfunksjoner. Disse genene påvirkes lite av medikamentene som brukes i dagens behandling av nevropsykiatriske lidelser. Slik kunnskap kan derfor også gi ny innsikt om mulig fremtidig behandling av slike tilstander.

 

Personalia:

Kaya Kvarme Jacobsen (f.1985) er utdannet lege ved Universitetet i Bergen, der hun også fullførte Forskerlinjen.  Hun startet som stipendiat ved K. G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser, Institutt for Biomedisin høsten 2011. Hovedveileder er professor Jan Haavik, biveiledere er professor Stefan Johansson og forsker Tetyana Zayats.