Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Epilepsi og graviditet: Psykisk helse hos kvinner og menn

Simone Frizell Reiter disputerer fredag 11.11.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Psychiatric disease, adverse social aspects and quality of life in women and men with epilepsy related to pregnancy".

Hovedinnhold

Epilepsi rammer 1 av 100 nordmenn og kan medføre en betydelig invaliditet på grunn av anfall med bevissthetstap og risiko for alvorlig skade. I tillegg er tilstanden forbundet med økt forekomst av psykiske helseplager. Epilepsi forekommer med lik hyppighet hos menn og kvinner, og i alle aldersgrupper, hvilket innebærer at tilstanden også forekommer hos mange gravide kvinner og hos menn med gravide partnere. Lite er kjent om hvorvidt kvinner og menn med epilepsi er mer utsatt for psykisk sykdom og sosioøkonomiske utfordringer i forbindelse med svangerskap enn den øvrige befolkningen.

Vi har studert over 100.000 gravide kvinner og deres partnere i Den norske mor og barn undersøkelsen, hvorav 700 kvinner og 550 menn hadde epilepsi. Vi har kartlagt psykiatriske diagnoser og symptomer før, under og etter svangerskapet, samt undersøkt sosiale forhold og ulike aspekter av livskvalitet.

Våre funn viser at kvinner og menn med epilepsi er mer sårbare med hensyn til psykisk sykdom i forbindelse med svangerskap og psykiatrisk sykdom ser også ut til å være underrapportert. Epilepsi er forbundet med ikke-planlagte svangerskap, lavere inntekt og hyppigere sykmelding. Færre med epilepsi er tilbake i arbeidslivet etter foreldrepermisjon og flere rapporterer samlivsbrudd og redusert livskvalitet. Flere av utfordringene er spesifikke for epilepsi og vi anbefaler derfor tettere oppfølging før, under og etter svangerskapet for personer med epilepsi.

 

Personalia:

Simone Frizell Reiter (1982) er lege og forsker ved Haukeland Universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Reiter er en del av Bergen Epilepsy Research Group, som er ledet av Nils Erik Gilhus og Bernt Engelsen.