Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Luftveisplager i årene etter «Sløvågulykken»

Jens-Tore Granslo disputerer 15. november 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Respiratory health in the aftermath of an oil tank explosion ".

Innhold

Oljetanker eksploderte og brant i Sløvåg i 2007 og forårsaket en illeluktende forurensning i området rundt. Luftveissymptomer og lungefunksjon ble undersøkt blant arbeidere i Sløvåg og nærboende voksne 1,5 og 5,5 år etter ulykken, og denne eksponerte gruppen har blitt sammenlignet med personer som bor lenger unna.

Det ble observert mer luftveissymptomer blant arbeidstakere og nærboende enn blant personer som bodde lenger unna, både 1,5 og 5, 5 år etter ulykken. Symptomene var færre og mindre alvorlige ved siste undersøkelse. Lungefunksjonen var ikke redusert blant de eksponerte etter 5,5 år, bortsett fra i en mindre gruppe som deltok i opprydding av forurensingen de første månedene etter ulykken og bisto de profesjonelle brannfolkene med slukking og etterslukking av brannen.

Forurensingen som følge av ulykken kan ha bidratt til mer symptomer og funn i luftveiene, men det er ikke mulig å fastslå dette sikkert fordi den systematiske helseundersøkelsen først kom i gang 1,5 år etter ulykken. Det var også mangelfull informasjon om type og omfang av forurensing den første tiden etter ulykken.

Samfunnet og næringslivet bør være oppmerksom på at slike ulykker krever rask kartlegging av situasjonen, og at slike alvorlige hendelser kan gi helseeffekter i befolkningen over lang tid.

 

Personalia:

Jens-Tore Granslo er spesialist i arbeids- og samfunnsmedisin, og overlege og seksjonsleder ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland universitetssjukehus.