Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Språkholdninger til spansk i Colombia og i andre spansktalende land

Julio Alexander Bernal Chávez disputerte 18. november 2016 for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Actitudes lingüísticas de los bogotanos hacia los dialectos del español hablado en Colombia y las variedades nacionales de esta lengua en los demás países de Hispanoamérica" ("Språkholdninger blant Bogotas inbyggere til de nasjonale variantene av spansk i Colombia og i andre spansktalende land i Latinamerika.").

Studiet av språkholdninger gjør det mulig å identifisere viktige relasjoner mellom språk og samfunn. Dette er mulig fordi den språklige fremstillingen bærer i seg ideer, begreper, meninger, følelser og oppfatninger som språkbrukerne legger til grunn når de trekker slutninger om andre mennesker på grunnlag av de forskjellige måtene de snakker samme språk eller andre språk på.  

Avhandlingen studerer språkholdningene til det spanske språket i Colombia, og er en del av et større forskningsprosjekt om språkholdninger til spansk i hele den spansktalende verden,  Linguistic Identity and Attitudes towards Spanish in Spanish-speaking Latin America (LIAS-Prosjektet). Resultatene av forskningsarbeidet belyser hvilke holdninger innbyggerne i Bogotá har overfor de ulike varianter av spansk som brukes i de forskjellige regionene i Colombia og i andre spansktalende land. Avhandlingen viser også hvordan spansktalende i Bogotá begrunner sine holdninger og preferanser for den ene eller den andre varianten av spansk, hvilke normative forhold som avdekkes og hvordan disse er knyttet til trosforestillinger, fordommer, normer og identitet. Kunnskap om hvordan spansktalende oppfatter normer om hva som er korrekt språk, bidrar videre blant annet til diskusjoner om språkpolitikk, og til å forstå ulike posisjoner innenfor utdanningssektoren når det gjelder språkutdanning.

Julio Alexander Bernal Chávez (f. 1976) forsker og underviser i spansk lingvistikk ved Instituto Caro y Curvo, Bogotá, Colombia. Han har mastergrad i spansk lingvistikk fra samme institusjon og mastergrad i spansk leksikografi fra Det Kongelige Språkakademiet i Madrid, Spania.