Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvor mye tuberkulose er det egentlig i Tanzania

Mbazi Senkoro disputerer 22.11.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Burden of pulmonary tuberculosis and its major determinants: A national prevalence survey in Tanzania"

Hovedinnhold

I 2012 gjennomførte Senkoro og hans veilederteam en studie med sikte på å fastslå hvor mange pasienter med lungetuberkulose som faktisk finnes i Tanzania. Resultatene viste at problemet med lungetuberkulose blant voksne i Tanzania i 2012 var betydelig høyere (297/100000) enn beregninger gjort av WHO (177/100000). Teamet identifiserte videre noen risikofaktorer for å ha tuberkulose: Det var en høyere utbredelse av tuberkulose på fastlandet enn på Zanzibar-øyene, det var dobbelt så mange menn som kvinner, og det var overraskende høyt hos folk over 65 år. Som ventet var det mer tuberkulose blant den fattige delen av befolkningen.

Senkoro og hans team brukte samme datasett for å undersøke hvordan folk med symptomer søker hjelp for sine plager. Undersøkelsen viste at bare 31% av pasienter med langvarig hoste hadde søkt hjelp for symptomene. Hvis de hadde symptomer i tillegg til sin hoste var det mer sannsynlig at de søkte hjelp. Kun 42% søkte hjelp på et sted der det var utstyr til å diagnostisere tuberkulose. De som ikke hadde søkt hjelp for sine plager begrunnet dette med pengemangel (30%) og ubetydelige symptomer (24%). En tredje studie basert på samme datasett viste noen risikofaktorer for tuberkulose. Personer i alderen 25-34 år og 55-64 år hadde høyere risiko for tuberkulose enn personer i alderen 15-25 år. Det var vanligere hos menn enn hos kvinner, og som forventet vanligere hos undervektige personer enn normalvektige.

 

Personalia

Mbazi Senkoro (f. 1978) er doktorgradskandidat ved Senter for Internasjonal Helse i Bergen. Han er utdannet lege fra Tanzania og har tidligere tatt en mastergrad ved Universitetet i Bergen. Han er gift og har ett barn. Han arbeider ved National Institute of Medical Research i Dar es Salaam, Tanzania.