Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Polymastiidae, velkjente, men fremdeles gåtefulle svamper

Alexander Plotkin disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 22.11.2016 med avhandlingen: «Phylogeny and taxonomy of Polymastiidae (Porifera: Demospongiae)».

Svampene er fastsittende og vannlevende organismer, de eldste blant de flercellede dyrene og en viktig del av bunndyrsamfunn. Polymastiidae er en familie av svamp og omfatter mer enn 120 arter som lever i både grunt og dypt vann og er utbredt i nesten alle områder av verdens hav, med særlig stort mangfold i Nord-Atlanterhavet. Den nåværende klassifikasjonen av Polymastiidae basert på morfologi har så langt vært kontroversiell, mens molekylære data har vært tilgjengelige for kun et relativt lite antall arter.

Målet med avhandlingen har vært å fylle viktige kunnskapshull om denne vidt utbredte gruppen av svamp gjennom revisjon og slektskapsanalyser basert på nye morfologiske og molekylære data. Analysene tyder på at de fleste morfologiske trekkene hos Polymastiidae er ustabile og derfor ikke kan brukes for naturlig klassifikasjon av denne familien. Et annet problem er intragenomisk polymorfisme, dvs. at identiske genversjoner funnet i individer av noen forskjellige arter, som muligens kan forårsakes av hybridisering mellom dem. En del endringer i systematikken av Polymastiidae har vært foreslått, bl. a. nedleggelse av slekten Radiella og opprettelse av en ny slekt Koltunia. Fem nye arter, fra Sør-Afrika, De britiske øyer, Rogaland i Norge, dypvann i Norskehavet og Vest-Grønland, ble oppdaget under studien. For øvrig har biogeografi og mangfold av Polymastiidae i nordiske og sibirske havområder vært studert. I Arktis er ti arter utbredt i et stort område fra Kanada til Sibir og fire arter er begrenset til den nordøstlige sektoren av dette området. En antar at disse har en atlantisk opprinnelse. To arter som tidligere var regnet som kosmopolitiske har nå vist seg å ha en langt mer begrenset utbredelse.

Avhandlingen understreker tydelig viktigheten av å kombinere morfologiske og genetiske data for å komme fram til en i størst mulig grad naturlig klassifikasjon av organismer.

Personalia:

Alexander Plotkin (født i Russland i 1975) er utdannet master i biologi ved Statsuniversitetet i Sankt-Petersburg. Plotkin har gjennomført sitt doktorgradsprosjekt ved forskergruppen Marin biodiversitet, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har vært finansiert av Universitetet i Bergen, Artsdatabanken og EU-prosjektet SponGES.