Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Et nytt syn på evolusjon av øyet

Oliver Vöcking disputerer 28.11.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Larvefotoreseptorene hos mollusken Leptochiton asellus".

Leddsnegler utvikler øynene i løpet av larvestadiet. Øynene har en uvanlig plassering hos larven, og det tidlige utviklingsstadiet er forskjellig fra nært beslektede virvelløse arter. Basert på disse funnene er det foreslått at øynene hos leddsneglelarven kan være en evolusjonær nyhet og er uavhengig av evolusjonen av andre øyne.

Målet med denne avhandlingen var å undersøke disse larveøynene hos arten Leptochiton asellus, om generelle funksjoner og evolusjonært forhold til andre dyr. Det ble funnet at leddsneglelarver har flere lysfølsomme celler på både fremre og bakre del av kroppen i tillegg til øynene, og at alle disse cellene er nært knyttet til øynene til andre virvelløse dyr. Videre observasjoner av øynene viste at lysfølsomme celler kombinerer typiske egenskaper for øyne hos både virveldyr og virvelløse dyr, og bruker et nylig klassifisert protein for å detektere lys. Dette funnet kan endre vår forståelse av hvordan øyet utviklet seg ettersom det tidligere har blitt antatt at en lysdetekterende celle har egenskaper fra enten kun virveldyr eller virvelløse dyr, og ikke en kombinasjon av begge. Til slutt ble det avdekket at leddsnegler bruker en spesifikk mekanisme for å resirkulere sine visuelle proteiner, noe som ble antatt å være unikt for blekksprutene. Men resultatene fra denne avhandlingen viser klart at denne mekanismen er utbredt blant andre virvelløse dyr og innbefatter ytterligere proteiner som ikke har blitt beskrevet i tidligere studier.

 

Personalia:

Oliver Vöcking ble født 23. februar 1985 i Ochtrup, Tyskland. Fra 2005-2010 studerte han biologi ved Ernst-Moritz-Arndt Universitetet i Greifswald, Tyskland, og ble uteksaminert 2010 som Diploma Biolog som tilsvarer en mastergrad. Etter endt utdanning jobbet han som forskningsassistent ved Institutt for zoologi ved Universitetet i Greifswald før han flyttet til Norge i oktober 2011 for å starte sin doktorgrad ved Sars International Centre for Marine Molecular Biology, Universitetet i Bergen.