Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Barn og unge med sterk frykt/fobi for bedøvelse hos tannlege

Karin G. Berge disputerer 25.11.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Fear of intra-oral injections among 10-16-year-olds. Assessment, prevalence and treatment”.

Hovedinnhold

Det er ikke uvanlig at barn og unge ikke tør å ta bedøvelsessprøyte og derfor unngår nødvendig tannbehandling. For noen får dette alvorlige konsekvenser for tannhelsen.

Avhandlingen består av tre delarbeider. Målsetningen i det første arbeidet var å evaluere reliabiliteten og validiteten av en ny diagnostisk skala til bruk for måling av sterk frykt for bedøvelse hos tannlegen. I det andre delarbeidet var målsetningene, basert på selvrapportering, å estimere prevalensen av høy grad av frykt for tannlegesprøyte, blod-skade, sprøyte generelt og tannbehandling, samt evaluere om det var høy grad av overlapping. Konsekvenser som unngåelse av tannbehandling ble også evaluert. I det siste delarbeidet var målsetningen å undersøke om kognitiv atferdsterapi, en evidensbasert psykoterapeutisk behandling, var en effektiv behandlingsform for å redusere angst for bedøvelsessprøyte hos tannlegen.

Forskningsarbeidet ble utført som to studier, en epidemiologisk studie (delarbeid 1 og 2) og en behandlingsstudie (delarbeid 3). Målgruppen var 10-16-åringer fra Hordaland fylke.

Funnene viste at den nye skalaen var tilfredsstillende for måling av frykt for bedøvelsessprøyte i tannbehandling. Når det gjelder forekomst, led nesten fjorten prosent av høy frykt for tannlegesprøyte, og litt over hver tiende av deltakerne rapporterte at de ville unngå nødvendig tannbehandling dersom sprøyte ble aktuelt. Overlapping mellom ulike lidelser var betydelig. Resultatene viste videre at de fleste med fobi for bedøvelsessprøyte hos tannlege, lot seg effektivt behandle med kognitiv atferdsterapi (utført i løpet av fem enkeltstående behandlingstimer).

Arbeidet er utført ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Hordaland og Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

 

Personalia:

Berge er født og oppvokst i Bergen. Hun tok mastergraden i odontologi i 2009 ved UiB, og har siden 2013 jobbet med doktorgraden ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, Hordaland, og Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB.