Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Historiske brev som kilde for moderne språkforskning

Dania Jovanna Bonness disputerer 25.11.2016 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen ‘There is a great many Irish Settlers here’. Exploring Irish English diachronically using emigrant letters in the Corpus of Irish English Correspondence (CORIECOR).

Språket er i stadig forandring og språkforskere har brukt forskjellige metoder for å forske på hvordan og hvorfor et språk forandrer seg. Sosiolingvistikk er opptatt av språk i sosial og kulturell sammenheng, spesielt hvordan mennesker med ulike sosiale identiteter (f.eks. kjønn, alder, eller geografisk opprinnelse) snakker og hvordan deres tale varierer i ulike situasjoner. For å undersøke språkendringer på en tid før lydopptaket ble oppfunnet har språkforskere i økende grad begynt å se på personlige brev som kilde for språkforskning da denne typen tekster antas å være nærmest talemålet.

Gjennom å se på brev skrevet av irske emigranter og deres familier mellom 1700-1940 har Bonness undersøkt språkendringer i tidlig irsk-engelsk. I hennes analyse av negasjon tilføyer hun ny informasjon om et språktrekk som vi vet lite om, og ved å følge dette gjennom to århundre, utfordres tidligere oppfatninger om utviklingen av negasjon i irsk-engelsk. Et av de viktigste funnene er at kontraksjonen won’t ble introdusert til irsk-engelsk tidligere enn antatt og at denne forandringen ble fremmet av kvinner.

I hennes undersøkelse av samsvarsbøying mellom subjekt og verbal (Northern Subject Rule) ser Bonness på både irsk-engelsk og språket til irske emigranter til New Zealand på 1800-tallet. Sistnevnte er en studie blant to generasjoner innvandrere som ser på språkendringer i lys at Trudgills New-dialect formation-teori. Bonness finner at bruken av Northern Subject Rule er godt forankret i irsk-engelsk på 1800-tallet, mens første generasjon New Zealand-fødte barn skiftet til et standardisert system.

Den artikkelbaserte avhandlingen gjør bruk av forskjellige metodiske tilnærminger til et nytt korpus (CORIECOR), noe som også bidrar til en mer generell diskusjon av fremgangsmåter innen historisk sosiolingvistikk.

 

Personalia:

Dania Jovanna Bonness har en mastergrad i engelsk lingvistikk (2011) fra Universitetet i Bergen og grunnstudier i pedagogikk (2006) fra Universität Bremen i Tyskland. Hun jobber for tiden som høyskolelektor ved Høgskolen i Bergen.