Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Vitamin D og antimikrobielle peptider ved KOLS

Louise Jeanette Pauline Persson disputerer 25.11.16 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Vitamin D and antimicrobial peptides in COPD: Results from the Bergen COPD Cohort Study".

Hovedinnhold

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en sykdom med betennelse (inflammasjon) i luftveiene, og gir varig nedsatt lungefunksjon. Sykdomsforløpet er ulikt fra KOLS-pasient til KOLS-pasient, men høy grad av inflammasjon i lungene og hyppige infeksjoner, eller KOLS-forverringer, er vist å akselerere sykdommen. Mekanismene bak dette er ikke fullstendig kartlagt, men forskningen peker på at et endret samspill mellom aktivert immunforsvar, kronisk inflammasjon, og infeksjoner hos KOLS-pasienter kan påvirke sykdomsprosessen. I senere tid har det blitt kjent at vitamin D kan påvirke immunforsvaret og betennelsesprosessene. Antimikrobielle peptider, også kalt kroppens egne antibiotika, spiller en nøkkelrolle i forsvaret mot luftveisinfeksjoner.

I doktorgradsarbeidet sitt har Louise Jeanette Pauline Persson sammenlignet nivåer av vitamin D og to antimikrobielle peptider (hCAP18/LL-37 og SLPI) hos 433 pasienter med KOLS og 325 friske kontroller. Vitamin D-mangel ble funnet både hos KOLS-pasienter og kontroller, men etter at man tok høyde for faktorer som kan påvirke nivået av vitamin D, var risikoen for vitamin D-mangel høyest blant KOLS-pasienter. Lave nivåer av vitamin D var forbundet med dårligere lungefunksjon og noe raskere tap i lungefunksjon over 3 år. Nivåene av antimikrobielle peptider i lungene var ulike hos KOLS-pasientene sammenlignet med kontroller, og varierte med nivået av kjente markører for betennelse og forekomst av akutt luftveisinfeksjon. Forhøyede antimikrobielle peptider var relatert til økt risiko for KOLS-forverringer hos en undergruppe av pasientene.

Resultatene viser at vitamin D-mangel er hyppig og forbundet med nedsatt lungefunksjon hos pasienter med KOLS. Arbeidet tyder på at kroppens egne antimikrobielle peptider har betydning for sykdomsutviklingen ved KOLS.

Personalia:

Louise Jeanette Pauline Persson (f.1981) er oppvokst i Växjö i Sverige. Hun fullførte medisinstudiet i 2009 ved Universitetet i Bergen og jobber som lege ved Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsstipendet har vært finansiert av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og arbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Hovedveileder: Professor Tomas Mikal Lind Eagan. Medveiledere: Overlege Marianne Aanerud og professor Per Sigvald Bakke.