Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Måling av egenskapene til kvarker og Higgs-bosonet

Justas Zalieckas disputerer 21.11.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “Determination of the ratio of b-quark fragmentation fractions fs/fd and study of the Higgs boson production and couplings with the ATLAS detector in pp collisions”.

Hovedinnhold

Atomkjerner består av protoner og nøytroner, som igjen består av elementærpartikler kalt kvarker. Det finnes seks kvarktyper, som alle har ulik masse. Kvarker vil alltid binde seg sammen og danne partikler, og slike bindelsesprosesser kan observeres i proton-proton-(pp)-kollisjoner. I skrivende stund er den kraftigste pp-akseleratoren i verden den såkalte Large Hadron Collider (LHC) ved CERN. Det er her ATLAS- og CMS-eksperimentene finner sted.

Den såkalte bunn (b)-kvarken kan binde seg til en lettere kvark og slik danne et B-meson. B-mesoner er ustabile og henfaller som sådan til andre partikler. Det er vanskelig å beskrive bindingsprosessene teoretisk og slik forutsi sannsynligheten for at en b-kvark skal binde seg til en annen kvark. Derfor må slike prosesser måles eksperimentelt, og den første delen av min avhandling omhandler målinger av slike prosesser ved ATLAS-detektoren på LHC. Målingene gjøres ved å studere henfall av to ulike B-mesoner.

Målet til LHC er å unversøke egenskapene til elementære partikler og teste ulike teoriers forutsigelser. Én av teoriene postulerte eksistensen til Higgs-bosonet, hvilket er ansvarlig for at alle andre partikler får masse. Etter mange års søken ble Higgs-bosonet endelig oppdaget av ATLAS- og CMS-eksperimentene.

Higgs-bosoner kan produseres via mange ulike mekanismer i pp-kollisjoner ved LHC. Fenomener fra ny, så langt ukjent, fysikk kan påvirke produksjonsratene til Higgs-bosoner. Følgelig omhandler avhandlingens andre del målinger av Higgs-bosonets produksjonsrater og koplinger til ulike partikkeltyper.

 

Personalia: Justas Zalieckas er fødd i1983 i Litauen. Han fullførde mastergraden i fysikk ved Universitetet i Bergen i 2012. Siden  august 2012 har han arbeidd med doktorgraden ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, under rettleiing av professor Gerald Eigen og professor Bjarne Stugu.