Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Syreskader på tenner blant ulike grupper i Sanaa, Jemen

Amin Al-Ashtal disputerer 9. desember 2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On dental erosion among Yemeni children, adolescents, dentists and dental students: Prevalence, scoring system, risk indicators and awareness".

Hovedinnhold

Syreskader på tennene, dental erosjon, er et vanlig problem hos barn og ungdom i mange land. Årsakene til dette er oftest et hyppig inntak av sur mat og drikke. Kunnskapen om dental erosjon, dens etiologi, klinisk diagnostikk, herunder bedømmelsen av skadenes alvorlighetsgrad, er ofte mangelfull selv hos tannpleiepersonell, og bør forbedres. 

Den første delen av avhandlingen undersøkte forekomsten av syreskader blant tre grupper av totalt 668 jemenittiske barn og ungdommer i alderen 5-6, 13-14 og 18-19 år. To ulike graderingssystemer for klinisk registrering og gradering av syreskader ble brukt (Erosion Partial Recording System (EPRS) og en modifisert versjon av denne (EPRS-M). Resultatet viste at syreskader var vanlige bland barn og eldre tenåringer – først og fremst blant jenter i aldersgruppen 18-19 år – og at de to graderingssystemene var sammenlignbare. 

I den andre delen av avhandlingen undersøktes risikoindikatorer for syreskader og kunnskapen om disse i de tre aldersgruppene. Resultatet viste att risikoindikatorer for alvorlige syreskader var et høyt konsum av sure drikker og suging på sitron. Alvorlige syreskader var relatert til økt følsomhet i tenner og høyere alder, mens mildere skader var relatert til mild fluorose og lengre ammingstid som barn. Kunnskapen om syreskader var lav.

Den tredje delen av avhandlingen undersøker kunnskapen om dental erosjon blant totalt 420 allmennpraktiserende tannleger og tannlegestudenter i Sanaa, Jemen. Resultatet viste at begge gruppene hadde mangelfulle kunnskaper om dental erosjon, slik som årsaksfaktorer, diagnostikk og prevensjon. 

Studien konkluderer med at alvorlige syreskader er vanlig bland barn og ungdom, og at EPRS-M kan fungere som et godt verktøy for screening av syreskader på tenner i framtidig epidemiologisk forskning. Avhandlingen viser også at informasjonskampanjer med fokus på livsstil og risikofaktorer for syreskader på tennene bør implementeres blant barn og ungdom i Sanaa, Jemen, samt at kunnskapen om syreskader bland tannpleiepersonell bør styrkes.

Personalia

Amin Al-Ashtal er fra Jemen og ble født i 1977. Han tok tannlegeeksamen i 2001 ved University of Science and Technology i Sanaa, Jemen, og arbeidet som privattannlege i fem år. I perioden 2006-2012 jobbet han på tannlegehøyskolen i Sanaa, og i 2010 fullførte han sin Master of Science ved Tanta University, Egypt. I perioden 2013 til 2016 var han ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.