Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Penger, pilegrimsferd og turisme i India

Knut Aukland disputerer for ph.d.-graden fredag 16. desember 2016 ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Tours, trade, and temples: Hindu pilgrimage in the age of global tourism».

Hovedinnhold

Pilegrimsferden til Nidarosdomen lever i beste velgående med god støtte fra den norske stat. På pilegrimsleden.no ligger fokuset imidlertid ikke på Gud og Jesus, men heller historie og kulturarv. Gjennom antropologiske studier i India har Knut Aukland studert hvordan pilegrimsferd i hinduismen utarter seg i en tid hvor reisebyråer og turistdepartementer lager pakketurer til hellige steder. Er det også her et skifte i fokus fra guder til kulturarv

I kontrast til forskere som har argumentert for at turismen leder til mindre gudstro og dyrkelse, finner Aukland at den indiske turistindustrien er med på å øke populariteten til pilegrimsferd blant hinduer. Populære pakketurer og hellige steder legger ofte til rette for en kombinasjon av religiøsitet, komfort og ferie på en og samme tur. Gangeselven brukes til både renselse og rafting. Aukland argumenterer derfor for en synergieffekt og ikke et motsetningsforhold mellom hellige steder og andre turistattraksjoner og tilbud. Samtidig har pakketurer gjort at hinduer tilbringer relativ kort tid på de hellige stedene, noe som gjør at de ofte velger bort lange ritualer og heller foretrekker raske former for tilbedelse. Dette påvirker arbeidet til pilegrimsprester som må tilpasse seg, blant annet ved å tilby guidede turer som har blitt en vanlig måte å besøke et hellig sted på.

Med lydopptak fra guidede turer av pilegrimsprester og turistguider på språket Hindi viser Aukland hvordan økonomiske interesser og religiøse forestillinger former hverandre og inngår i et intrikat samspill. Pilegrimsprester inspirerer pilegrimer til å gi pengedonasjoner ved å utvikle en ny vri på en kjent mytologisk fortelling om guden Krishna, samtidig som turistguider reklamerer for religiøse objekter som de håper pilegrimene vil kjøpe. Aukland viser at mens slike forbindelser har lange røtter i pilegrimstradisjoner, har den moderne turismen blitt en del av maskineriet som gjør hindu pilegrimsferd til et tilpasningsdyktig og populært fenomen.

Personalia
Knut Aukland, f. 1984, har studert i Oslo, Heidelberg, Hyderabad og Oxford. Han har M.Phil. i religionshistorie fra UiO og M.St. i orientalske studier fra University of Oxford. Aukland har vært stipendiat ved Institutt for arkeologi, historie kultur- og religionsvitenskap (AHKR) siden 2012. Hovedveileder for avhandlingen er professor Michael Stausberg (AHKR).  Professor Istvan Keul (AHKR) og professor Kathinka Frøystad ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO, er biveiledere.