Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Proteinanalyse og bedre dataoversikt kan gi MS-innsikt

Astrid Guldbrandsen disputerer fredag 16. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Proteome and deglycopeptide analyses of neurologically healthy and multiple sclerosis affected cerebrospinal fluid - mass spectrometry experiments, literature mining and data sharing”.

Hovedinnhold

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen som ca. 11.000 mennesker i Norge lever med i dag. Symptomene er ofte diffuse og lite spesifikke, og sykdomsforløpet kan variere mye. Selv om det antas at MS skyldes en kombinasjon av arv og miljø, vet man fortsatt lite om hvilke biologiske prosesser som pågår i de ulike fasene av sykdommen. Identifisering av disse prosessene og proteinmarkører typiske for MS vil kunne forbedre dagens MS-diagnostikk og behandling.

Spinalvæske omslutter hjernen og ryggmargen, og molekylene i denne væsken reflekterer pågående nevrologiske prosesser. Proteiner er molekyler bygget opp av aminosyrer, og de utfører ulike og ofte svært spesialiserte oppgaver relatert til prosesser som foregår i kroppen vår. Kartlegging og måling av proteiner i spinalvæske har derfor blitt et viktig verktøy for å lære mer om MS og andre nevrologiske sykdommer. Ved bruk av massespektrometri og metoder innenfor fagfeltet proteomikk kan man i dag måle tusenvis av proteiner i spinalvæske samtidig, ofte med store datasett som resultat, og mange slike studier publiseres hvert år.

Guldbrandsen har i sitt doktorgradsarbeid bidratt til å utvikle en nettbasert database for deling, organisering og utforsking av data fra proteomikkstudier. Databasen er fritt tilgjengelig (http://probe.uib.no/csf-pr-2.0) og vil være en unik ressurs som hjelper forskere å sette sine funn i sammenheng med andre relevante studier. Dette kan gi ny innsikt og forståelse i forskningen på MS og andre nevrologiske sykdommer. Guldbrandsen har også sammenliknet proteiner i MS-pasienter med andre nevrologisk syke pasienter for å finne potensielle proteinmarkører som reflekterer sykdomsbildet til MS-pasienter og som kan ha nytte i valg av behandling. Flere proteiner og prosesser relatert til betennelse, nevronutvikling og glykosylering ble funnet endret i MS.

Prosjektet har vært finansiert av Universitetet i Bergen og Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Personalia

Astrid Guldbrandsen er født i 1987 og oppvokst i Sandnes. Hun har bachelor i biologi (2010) og master i medisinsk cellebiologi (2012), begge fra Universitetet i Bergen. Ph.d.-prosjektet har vært utført på Institutt for Biomedisin ved PROBE med Prof. Frode S. Berven som hovedveileder og Dr. Ann Cathrine Kroksveen og Dr. Harald Barsnes som medveiledere.