Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Syntesestudier mot nye reseptorblokkere

Markus Baumann disputerer onsdag 14. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Synthesis of Bicyclic CXCR4 Antagonists”.

Hovedinnhold

CXCR4 er en reseptor som er med på å organisere vandring av celler som tar del i immunforsvaret, men den er også viktig for korrekt utvikling av organer. I tillegg er CXCR4 involvert i flere viktige sykdommer, blant annet infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV). En HIV-infeksjon fører til kronisk svekkelse av immunforsvaret og ubehandlet vil en HIV-infeksjon resultere i utvikling av AIDS. Invadering av cellene som bygger opp immunforsvaret skjer ved at HIV binder seg til flere reseptorer og en av disse reseptorene er CXCR4. Blokkering av CXCR4 vil kunne hindre viruset i å invadere immuncellene og å bruke legemidler som blokkerer CXCR4 kan derfor være en ny strategi i behandling av HIV/AIDS.

Målet til dette doktorgradsprosjektet var å lage nye molekyler som binder til, og dermed blokkerer CXCR4. I arbeidet er det fremstilt en serie av forbindelser basert på en ny skjelettstruktur bestående av to seks-ringer, mens sidekjedene festet til ringstrukturen ble variert for å undersøke hvordan dette påvirker binding til CXCR4. Hvert molekyl ble fremstilt i fler-trinns synteser i tillegg til en opprensing på slutten for å oppnå rene molekyler. Syntesene og bestemmelse av molekylenes struktur er beskrevet i avhandlingen.

Molekylene som er fremstilt i arbeidet har moderat evne til å blokkere CXCR4, og kan danne grunnlag for videre studier.

Personalia:

Markus Baumann ble født i 1986 i Tyskland. Han fullførte sin mastergrad i farmasi ved UiT Norges arktiske universitet i 2012 og har i perioden august 2012 til september 2016 vært ansatt som stipendiat ved kjemisk institutt. Doktorgradsprosjektet ble veiledet av professor Bengt Erik Haug (UiB) og førsteamanuensis Jon Våbenø (UiT).