Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Fornybart drivstoff og kjemikalier fra norsk gran

Camilla Løhre disputerer fredag 27. Januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The effect of input material pretreatment on product yield and composition of bio-oils from LtL-solvolysis – A continuous process for organosolv fractionation of lignocellulosic biomass and solvolytic conversion of lignin”.

Hovedinnhold

Jordens befolkning øker og dette fører til at behovet for energi og materialer også øker kontinuerlig.  Dette gjør at vi trenger nye og alternative ressurser og energikilder.  Avhandlingen tar for seg konvertering av lignin, en forbindelse som omfatter opptil en tredjedel av landbasert biomasse (trær, busker, gress etc.), til en energirik bio-olje med egenskaper tilnærmet konvensjonell petroleum.  Lignin, som er et vanlig avfallsmateriale fra papirindustrien, har en kjemisk struktur som bio-oljen i stor grad beholder, og som gir den unike og verdifulle egenskaper som kan utnyttes i kjemikalie- og legemiddelindustrien.  Slike komplekse strukturer har ofte tidligere blitt syntetisert frem fra fossile råstoff.

Doktoravhandlingen har fokusert på å undersøke hvordan innvirkningen ulike typer biomasse, og ulike valg av metoder for å isolere ligninet fra biomassen før konvertering, påvirker egenskapene til bio-oljen som produseres.  Resultatene fra arbeidet førte til designet og utviklingen av et nytt kontinuerlig system som kombinerer forbehandling av norsk gran for å separere lignin fra biomasse, med konvertering av lignin til bio-olje.  Bio-oljene ble undersøkt på molekylært nivå for å avdekke og rapportere nyttige forbindelser og byggeklosser til industriell anvendelse. 

Personalia:

Camilla Løhre er født i 1987 og er fra Stavanger.  Hun har bachelorgrad i kjemi og mastergrad i miljøkjemi fra Universitetet i Bergen.  Arbeidet med avhandlingen har foregått ved Kjemisk Institutt med professor Tanja Barth som veileder.