Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Oral helse blant sudanske barn med medfødt hjertefeil

Hiba Mohamed Hassan Mohamedali disputerer fredag 3. februar for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Oral Health in Sudanese Children with Congenital Heart Defects».

Hovedinnhold

Medfødt hjertefeil oppstår under utvikling av hjertet og de store blodårer, og kan resultere i strukturelle og funksjonelle forandringer i hjertet og blodsirkulasjonen. Forekomsten av medfødt hjertefeil er i verdenssammenheng anslått til å være rundt 8-10 per 1000 levende fødte, og rundt 2-3 per 1000 levende fødte i Sudan. Det er forventet at individer med kardiovaskulære sykdommer, medfødt hjertefeil inkludert, vil øke i nær fremtid i utviklingsland.

Tidligere studier har vist en høyere forekomst av orale sykdommer hos barn med medfødt hjertefeil sammenlignet med friske barn. Det finnes ikke noe data om oral helse blant barn med medfødt hjertefeil i Sudan. Sudan har et begrenset tannhelsetilbud og legger lite vekt på forebyggende tannhelsetjenester. Det primære målet for studien i Sudan var å studere den orale helse blant barn med medfødt hjertefeil samt å undersøke de bakenforliggende orale helserelaterte faktorer.

Resultatene fra studien viste at sudanske barn med medfødt hjertefeil hadde høyere forekomst av betennelse i tannkjøttet (gingivitt) og av dental karies sammenlignet med sudanske barn uten hjertefeil. De bakenforliggende orale helserelaterte faktorer var også svært forskjellige mellom gruppen barn med medfødt hjertefeil og barn i kontrollgruppen. Barna med medfødt hjertefeil pusset tennene sjeldnere og brukte sjeldnere fluortannkrem enn barna i kontrollgruppen, samt foreldrene deres hadde lavere kunnskapsnivå om årsaksfaktorer til karies enn de andre foreldrene. De hadde også høyere antall av sykdomsfremkallende bakterier i munnen, bakterier som er kjent for å ha sammenheng med kariesforekomst og tannkjøttsykdommer, men også forbundet med en mulig risiko for systematiske infeksjoner. Funnene vil ha betydning for forståelsen av den orale helsen til sudanske barn med medfødt hjertefeil. I tillegg kan resultatene tjene som utgangspunkt for planlegging av en fremtidig bedring av tannhelsetilbudet for denne pasientgruppen.

Personalia:
Hiba Mohamed Hassan Mohamedali (Baldo) er født og oppvokst i Sudan. Hun ble uteksaminert fra Universitetet i Khartoum i 2004 og jobbet frem til 2006 som tannlege der. Fra 2007 til 2010 jobbet hun som instruktørtannlege ved University of Science and Technology, Khartoum. I perioden august 2010 til juli 2012 tok hun Master of Philosophy in Oral Sciences ved Universitetet i Bergen. Hun har vært ph.d.-kandidat ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinsk-odontologiske fakultet fra august 2013.