Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Endring av vekststativmateriale for å øke beinregenerasjon

Mohammed Yassin disputerer torsdag 16. februar 2017 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Surface hydrophilicity: a key factor in developing bone tissue engineering constructs”

Hovedinnhold

For å støtte kunstig oppbygging av bein er det nødvendig med vekststativer som stamceller kan vokse i. Poly(L-lactide-co-ε-caprolactone) PLLA-C har mange gunstige egenskaper som biokompatibilitet, at det er nedbrytbart og at man kan justere enkeltegenskaper. En ulempe med PLLA-C er at det er hydrofobt og således ikke stimulerer til optimal celle-adhesjon og differensiering. 

Hovedmålet med doktorgradsarbeidet var å forbedre fysikalske, kjemiske og biologiske egenskaper ved PLLA-C og deretter teste ut effekten av endringene i cellekulturer (laboratoriet) og dyreforsøk.
I første delarbeidet ble effekten av ulik stamcelletetthet fra beinmarg og betydningen av beinfremmende stoffer undersøkt. Resultatene viste at høy celletetthet sammen med beinfremmende substanser hadde en synergistisk effekt på markører for beinnydannelse.

Etter at vekstforholdene var optimalisert ble overflateegenskapene av PLLA-C modifisert enten med Tween 80 (en overflateaktiv substans) eller nanodiamanter. Sammenlignet med opprinnelig PLLA-C, førte modifikasjonene til en redusert hydrofob overflate og påfølgende signifikant mer effektiv utsåing av stamceller i vekstkultur. Dyreforsøk bekreftet observasjoner fra vekstkulturer; modifisert PLLA-C stimulerte til signifikant økt nydannelse av bein. 

Samlet sett viser avhandlingsresultatene at modifisert PLLA-C som vekststativ-materiale forbedrer differensiering av stamceller og fremmer beinregenerasjon.

Personalia

Mohammed Yassin er fra Sudan, født i Khartoum. Han er utdannet tannlege fra Universitet i Khartoum, Sudan, i 2004, der han arbeidet som tannlege og instruktør fram til 2011. Doktorgradprosjektet ble gjennomført ved Institutt for klinisk odontologi og Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen fra 2012 til 2016.