Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Hvorfor responderer brystkreftceller ulikt på cellegift?

Johanna Huun disputerer 28.02.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:"Response to doxorubicin in breast cancer cells; The role of p53-, MDM2- and pRb-variants ".

Hovedinnhold

Brystkreft er den hyppigst forekommende kreftformen blant kvinner i den vestlige verden. Mange brystkreftpasienter behandles med cellegift med hensikt å drepe kreftcellene, men behandlingen fungerer ikke for alle pasienter. Uten at vi vet mekanismene bak, er noen kreftceller motstandsdyktige mot cellegiften (de er kjemoterapiresistente).

Cellegift fører til skade og aktivering av ulike prosesser i kreftcellene som vanligvis gir en ønsket kontrollert celledød eller stans i celleveksten. I aktiveringen av disse cellulære prosessene er de to proteinene p53 og pRb sentrale. Disse proteinene spiller hovedrollene i hver sin signalvei og påvirker hvordan cellen responderer på cellegiftskade. Sammen med et tredje protein, MDM2, som hovedsakelig regulerer p53, men som også fungerer som en bro mellom de to signalveiene, er det grunn til å tro at endringer i p53 og pRb trolig kan være årsak til endringer i hvordan kreftceller responderer på cellegift.

Under doktorgradsarbeidet har Huun undersøkt proteinene p53, pRb og MDM2, og deres gener, i ulike brystkreftceller. Fokus har vært på om endringer i disse proteinene eller deres gener påvirker responsen på cellegiftbehandling.

Huun presenterer i avhandlingen blant annet at ti muterte versjoner av p53, alle funnet i brystkreftpasienter, har redusert funksjon sammenlignet med normal p53 etter cellegiftbehandling. Videre viser hun at nedregulering av p53 og pRb samtidig, kan føre til endring i responsen på cellegiftbehandling, men at dette varierer mellom ulike undertyper av brystkreft. I tillegg viser resultatene til Huun at 2 av 5 undersøkte varianter av genet MDM2, også kan påvirke brystkreftcellers respons på cellegiftbehandling.

Selv om mye fortsatt er uavklart når det gjelder brystkreftcellers respons på cellegiftbehandling, er resultatene som Huun presenterer en utvidelse av vår forståelse av noen helt sentrale mekanismer. Dette vil på sikt gi grunnlag for bedre og mer persontilpasset behandling for brystkreftpasienter.

Personalia

Johanna Huun er født i Molde i 1981, oppvokst i Oslo og er utdannet molekylærbiolog ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun har de siste årene vært stipendiat ved Klinisk institutt 2 på Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Doktorgradsarbeidet er utført ved Mohn kreftforskningslaboratorium, finansiert av Kreftforeningen, under veiledning av professor Per Eystein Lønning og seniorforsker Stian Knappskog.