Hjem
Nye doktorgrader
NY DOKTORGRAD

Elevers læring i vitensenterutstillinger

Nils Petter Hauan disputerer 10.03.2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Learning science in interactive exhibitions; frameworks for design and evaluation of material for exploratory learning experiences".

Hovedinnhold

Tidligere forskning har resultert i modeller som beskriver familiers læring i utstillinger på vitensentre. Det finnes også forskningsbaserte rammeverk for integrering av læring i skole med læringsopplevelser ved museer, vitensentre og liknende. Nils Petter Hauan har undersøkt hvordan tilretteleggelse av vitensenterutstillingen kan fremme elevenes begrepslæring i naturfag, og hvordan kvaliteten av læringsopplevelser kan evalueres.

Gjennom en litteraturstudie ble en modell for design av elevaktiviteter betegnet Guidet Utforskende Læring utviklet. Litteraturstudien tydeliggjorde også et behov for å utvikle metoder for å evaluere kvalitet basert på elevenes verbale og ikke-verbale adferd.

Med god hjelp av lærere og elever ved ulike skoler i Bergen ble et læringstilbud utviklet og evaluert. Alt som grupper av elever gjorde, leste og snakket om ble tatt opp med videokamera festet på brystet til en elev på hver gruppe. Analyse av videoene resulterte i utviklingen av evalueringskonseptet Multi-Modale Diskusjoner som ble utviklet og testet i et rammeverk for evaluering av læringsverdien av læringstilbud for elever i vitensenterutstillinger. Konseptet Multi-Modale Diskusjoner fokuserer på verdien av elevenes dialoger og adferd sett i et læringsprosess-perspektiv.

Gjennom prosjektet ble det tydelig at bruk av Guidet Utforskende Læring kan gjøre installasjoner og faglige tekster, og medelever og elevenes forkunnskaper, til læringsressurser for besøkende elever. Disse resultatene ligger til grunn for designrammeverket Samspillende Læringsmiljø som handler om å få disse læringsressursene til å samspille og bidra til personlig engasjement.

Personalia

Nils Petter Hauan født 1964 vokste opp i Rælingen og flyttet til Bergen i 1986. Han har tidligere vært sjømann hos Leif Høegh, drevet med oljeboring for Smedvig Drilling, jobbet som prosjektleder El/Auto for Norske Skog, salg og prosjektingeniør hos Bailey Norge og ABB industri, og har vært lærer ved Sotra Videregående Skole. Han er utdannet maskinist, maritim petroleumsingeniør, har cand. scient.-grad innenfor fysikk, og har praktisk pedagogisk seminar. Han er utviklingsleder ved VilVite, Bergen vitensenter. Hovedveileder for ph.d.-graden er Professor Stein Dankert Kolstø ved UiB, Institutt for Fysikk og Teknologi. Biveileder var Dr. Jennifer DeWitt ved King's College London.