Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Tuberkulose: markører for diagnostikk og behandlingseffekt

Ida Wergeland disputerer 30. mars 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Immune cells and soluble immune markers in different stages of tuberculosis. Potential biomarkers for diagnosis and treatment efficacy».

Hovedinnhold

Tuberkulose er en infeksjon forårsaket av Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulose er i dag sjelden i Norge, men er et stort helseproblem på verdensbasis. En tredjedel av verdens befolkning er smittet og har såkalt latent (inaktiv) tuberkulose, mens rundt ti millioner utvikler aktiv sykdom hvert år. For å stoppe tuberkuloseepidemien trengs det bedre tester både for diagnostikk og for å vurdere effekt av behandling. Det trengs også bedre behandlingsregimer.

Avhandlingen omfatter studier av immunforsvaret ved tuberkulose for å kartlegge mulige angrepspunkt for behandling og identifisere potensielle biomarkører for diagnostikk og vurdering av behandlingseffekt.

Wergeland viser at pasienter med aktiv og latent tuberkulose har forhøyede nivåer av regulatoriske T-celler. Disse cellene har immundempende egenskaper som kan forhindre at en for sterk immunrespons forårsaker vevsskade, men den dempende effekten kan samtidig bidra til at immunresponsen ikke blir sterk nok til å forhindre formering av tuberkulosebakterien. I laboratorieforsøk reduserte medikamentet indometacin, som er en cyclo-oxygenase (COX) hemmer, nivået av regulatoriske T celler. Dette medikamentet kan dermed potensielt styrke immunforsvaret, og resultatene fra studien gir grunnlag for å kunne gå videre med kliniske studier der COX-hemmere gis som tilleggsbehandling ved tuberkulose.

Wergeland har også funnet at markøren IP-10 målt i plasma skiller mellom aktiv og latent tuberkulose og faller i løpet av vellykket behandling. I-tester som er spesifikke for tuberkulose ble det funnet at markørene IP-10, IL1-ra og IL-2 muligens kan bidra til å bedre skille mellom personer med latent tuberkulose og personer uten tuberkuloseinfeksjon. Samlet sett er det blitt identifisert markører som potensielt kan gi bedre tester for diagnostikk og vurdering av behandlingseffekt, men videre studier er nødvendig for å undersøke om tester basert på disse markørene er nøyaktige nok for bruk i klinisk praksis.

Personalia:

Ida Wergeland er utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 2010. Hun har arbeidet som stipendiat ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen siden 2012, med professor Anne Margarita Dyrhol Riise som hovedveileder og professor Tehmina Mustafa som biveileder.