Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Planer for en kristen revolusjon

Jonas Kurlberg disputerer fredag 7. april for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «The Rebirth of Christendom: The Moot (1938-47) as a Modernist Revitalisation Movement»

Historieskriving om 1930-tallet er ofte preget av økonomisk og politisk krise. Mange intellektuelle fra denne tida tolket imidlertid mellomkrigstidens krise som noe fundamentalt dypere. Kristendommens stilling som samfunnsbærende verdensbilde hadde blitt undergravet, en utvikling som rystet grunnlaget for den vestlige sivilisasjon. Spørsmålet var hva som kunne fylle tomrommet? 

I Kurlbergs avhandling utforsker han en av mange bevegelser fra denne perioden som ville revitalisere samfunnet med en ny visjon. ’The Moot’ var en mangfoldig gruppe som bestod av intellektuelle som Karl Mannheim, T. S. Eliot, John Middleton Murry og Michael Polanyi. Ledet av teologen J. H. Oldham forsøkte gruppen å formulere et sosio-politisk manifest for en moderne kristen kulturrevolusjon som en ’tredje vei’: På den ene siden ville man motvirke den liberale individualismens samfunnsoppløsende effekter, og på den andre siden kritisere den lammende undertrykkelsen i totalitære regimer. Sentrale tema i gruppens diskusjoner var det kulturendrende potensialet i sosiologi, pedagogikk og religion. 

I avhandlingen benytter Kurlberg Roger Griffins teori om ’politisk modernisme’ som et heuristisk rammeverk for å analysere ’the Moot’. Gjennom å argumentere for at ’the Moot’ er en kristen variant av politisk modernisme har det blitt mulig å sammenligne gruppen med samtidige politiske bevegelser, og analysere bredden og aktualiteten i deres refleksjoner omkring sekularisering og kristendommens rolle som en samfunnsbærende og integrerende faktor i vestlige samfunn. Avhandlingen har gjort bruk av et rikt arkivmateriale for å rekonstruere og tolke gruppens aktivitet og dens intellektuelle og politiske bakgrunn. 

Personalia:
Jonas Kurlberg har en mastergrad i teologi (2006) fra Brunel University og en mastergrad i sosiologi (2010) fra London School of Economics. Han er medlem i styret av Centre for Theology and Public Issues ved University of Edinburgh, og er tilknyttet tenketanken Centre on Religon and Global Issues.