Hjem
Nye doktorgrader

Is i oljerørledninger sa du? Jeg trodde det var varmt der

Kjetil Haukalid disputerer 20. april 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Formation of gas hydrates studied by means of broad-band permittivity measurements».

Hovedinnhold

På veien fra reservoaret til oljeplattformen strømmer olje og gass sammen med vann, siden det også er vann i reservoaret. På grunn av det høye trykket i rørene kan vann og gass danne en form for is vi kaller for gasshydrater, selv om temperaturen er godt over frysepunktet til vanlig is. Gasshydratene kan i verste fall kan plugge røret. For å kunne forhindre pluggdannelse på en billigere og mer miljøvennlig måte enn det gjøres i dag trengs måleteknologi til å kunne studere hydratdannelse under realistiske forhold.

I sin avhandling har Haukalid målt den elektriske materialegenskapen permittivitet under dannelse av gasshydrater. De anvendte permittivitetssensorene kan brukes selv under høye trykk, noe som er en forutsetning for å kunne studere hydratdannelse under realistiske betingelser. Resultatene viser at måleteknologien er egnet til å detektere avsetning av gasshydrater på innsiden av rørveggen på et tidlig stadium. Videre er metoden funnet egnet til å detektere kjente forstadier til pluggdannelse i væskefasen.

På kort sikt vil måleteknologien være et nyttig verktøy i studier relatert til pluggdannelse i oljerørledninger. På lengre sikt kan måleteknologien tenkes anvendt på oljeinstallasjoner.

Personalia

Kjetil Haukalid (f. 1984) er oppvokst i Forsand kommune. Han fullførte mastergraden i fysikk ved Universitetet i Bergen våren 2011 og begynte på doktorgradsarbeidet samme høst. Veiledere har vært ph.d. Kjetil Folgerø (Christian Michelsen Research), professor Tanja Barth (UiB) og professor Lars Egil Helseth (UiB).