Hjem

Nye doktorgrader

Ny doktorgrad

Cubanske blikk på østblokksosialismens fall

Even Sandvik Underlid disputerer 28. april 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Cuba fue diferente. El derrumbe del socialismo euro-soviético visto desde el Partido Comunista de Cuba (1989-1992 y 2013)».

Etter den østeuropeiske og sovjetiske «sosialismens» sammenbrudd (1989-1991) havnet Cuba i en dyp krise, men systemskiftet mange ventet kom ikke. Mens andre statsbærende kommunistpartier ble splittet og mistet makten, mobiliserte et i stor grad samlet Cubas kommunistiske parti (PCC) til forsvar av revolusjonen. Hvorfor det?

På leten etter svar har jeg analysert et todelt kildemateriale: 1) Avisen Granma (1989-1992), partiets hovedorgan og landets viktigste, samt 2) intervjuer (gjennomført av undertegnede i 2013) om sammenbruddet med 17 personer som var partimedlemmer i 1989-1991.

Granma var kritisk til endringene i Øst. Folk ble lurt av Vesten, hevder avisen, selv om det også fantes indre årsaker til sammenbruddet. Den kritiserte ikke systemet, som liknet Cubas eget, men stilte spørsmål ved reformene, politiske feil og svakheter, og viste til en vanskelig historie. Redaksjonen gjemte ofte bort nyheter den ikke likte nederst i et hjørne. Under kuppet mot Gorbatsjov trykket den kuppmakernes uttalelser på forsiden, men også noe vestlig byråstoff om motstanderne. Berlinmurens fall ble beskrevet fra den østtyske statens perspektiv. Men i et essay blir polske kommunister anklaget for «statsterror» på 1980-tallet.

Øst-Europa og Sovjetunionen var en fremmed verden for mange partifolk, men alle er takknemlige for de sovjetiske subsidiene. Granma gav ingen helhetlig forklaring på fallet, så hvert medlem har laget sin egen. En lege sier at Sovjetunionen ble påført for mange sår gjennom sin historie. De erkjenner (noen) mørke kapitler på Cuba, men sier at revolusjonen har gitt dem verdighet, sosiale goder, og er unik: Den har røtter i kampen mot spansk og nordamerikansk dominans, ble ledet av «Fidel», den hadde en særegen politisk kultur og delvis særegne institusjoner, og var ung og populær. Likhetene med østblokken tones ned. Men også forskjellene er dokumenterte. Sammenbruddet i østblokken var tøft, men berørte ikke så mye årsakene til at de selv hadde sluttet seg til revolusjonen og partiet på Cuba.

Personalia:

Even Sandvik Underlid er ph.d.-kandidat i Latinamerikansk kulturkunnskap ved Institutt for fremmedspråk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen.