Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Modellering av vind i Nordsjøen

Torge Lorenz disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen fredag 5. mai 2017 med avhandlingen ”Dynamical downscaling of North Sea winds: Reanalysis and ensemble predictions”.

Lorenz jobbet med modellering av vind i Nordsjøen i forbindelse med vindkraft til havs. I vindkraftsektoren trengs nøyaktige vinddata for å vurdere energiproduksjon fra potensielle vindparker. Nøyaktige prognoser av vind er også viktig, for eksempel for å se om skip kan gå til sjøs for installasjon og vedlikehold av vindturbiner. Lorenz assimilerte vinddata fra satellitter i høyoppløselige atmosfæriske modelleringer, for å få bedre anslag for energiproduksjon av vindturbiner i Nordsjøen. Vindfordeling over tid og rom forbedres også. 

Moderne værprognoser er gjennomført med en modell-«ensemble». Dette betyr at flere værprognoser er beregnet for samme region og tidsperiode, og de ulike prognoser har små forskjeller i startbetingelser og modellligninger. Slike ensembleprognoser tillater å vurdere usikkerheten i værprognosen. 

Lorenz undersøkte hvor mange medlemmer det må være i en ensemble for å få nøyaktige korttidsprognoser av vind nær overflaten. Han jobbet spesielt med regionale modeller, drevet av globale prognoser fra European Centre for Medium-Range Weather Forecasts. I tillegg undersøkte Lorenz effekten som usikkerheten i sjøtemperatur har på regionale ensembleprognoser av vind ved overflaten. Han også utviklet en metode for å lage små forstyrrelser som representerer usikkerheten i sjøtemperatur i modellen på en realistisk måte.  

Personalia
Torge Lorenz ble født i Dithmarschen, Tyskland, i 1985. Han fullførte sin diplomutdanning i meteorologi ved Universitet i Hamburg i 2011. Siden 2013 har han vært ansatt som stipendiat ved Uni Research i Bergen, finansiert av Norwegian Centre for Offshore Wind Energy. Veiledere har vært Angus Graham and Idar Barstad fra Uni Research, Jochen Reuder fra Universitetet i Bergen, og Inger-Liser Frogner fra Meteorologisk institutt.