Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Social Protection, Health Risk, and Household Welfare in Zambia

Peter Hangoma disputerer onsdag 3. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Social Protection, Health Risk, and Household Welfare in Zambia".

Hovedinnhold

Dårlig helse er en trussel for velferden til husholdninger i mange land, spesielt i land sør for Sahara med få velferdsordninger. Sykdom, skade og dødsfall kan føre familier inn i dyp fattigdom. Betydelige forskjeller eksisterer mellom husholdninger, hvor personer med lav sosioøkonomiske status både har mindre tilgang til offentlige ordninger og flere helseproblem.

Denne avhandlingen undersøker i hvilken grad husholdninger i Zambia er beskyttet mot uheldige virkninger av dårlig helse. Den evaluerer empirisk hvordan offentlig politikk som tar sikte på å redusere problemene med dårlig helse, påvirker faktorer som husholdningenes helseutgifter og arbeidsinntekt både i befolkningen generelt og for bestemte sosioøkonomiske grupper.Studien viser at redusert helse var forbundet med en betydelig økning i medisinske utgifter, lavere arbeidsinntekt og reduserte matbudsjett.

Effektene var høyere i perioden etter en rekke strukturtilpasningsreformer på 1990-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. For å takle økt helserisiko var husholdningene avhengige av uformelle lån og salg av eiendeler. Husholdninger med middels inntekt var mer sårbare, som tyder på at dagens velferdsordninger ikke bare bør rettes mot de fattigste av de fattige.En viktig reform på midten av 2000-tallet var fjerning av egenandeler for helsetjenester. Resultater fra studien viste at reformen ikke reduserte husholdningenes helseutgifter, selv om det økte samlet bruk av helsetjenester, særlig for personer med lav sosioøkonomisk status. Det er en bekymring for at dårligere finansiering av helsesektoren vil føre til at kvaliteten på helsetjenestene går ned. Da vil ikke økt bruk av helsetjenester nødvendigvis føre til bedre helse.

Alternative tiltak, for eksempel offentlig helseforsikring, bør derfor ta hensyn til finansieringsbehovet og omfanget av forsikringsordninger. Helsesituasjon til barn har generelt bedret seg de siste årene, men ulikhet i helse har økt over tid. Forhold blant barn, som underernæring og feber, er mest utbredt i fattige familier. 

Personalia

Peter Hangoma was born in Zambia in 1985. He obtained his Bachelor of Arts (Major--Economics, Minor--Mathematics and Statistics) from the University of Zambia in 2008 and the Master of Arts in Economics in 2010. He is a Lecturer at the University of Zambia (UNZA) School of Public Health, where he heads the Department of Health Promotion, Economics and Policy. He also teaches at Department of Economics in the school of Humanities and Social Sciences.