Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Integrin α11 instruerer cellene om å formere og bevege seg

Pugazendhi Murugan Erusappan disputerer fredag 5. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Molecular aspects of integrin α11 function".

Hovedinnhold

Cellene er de grunnleggende enhetene for liv. De er omringet av bindevev som inneholder et nettverk av proteiner, som for eksempel kollagen. Cellene er avhengig av et godt samspill med bindevevsproteinene for å kunne vokse, bevege og dele seg. Kommunikasjonen mellom spesielle proteiner, såkalte reseptormolekyler på cellenes overflate og det omliggende nettverket, er avgjørende for cellefunksjonen, og endringer i samspillet dem imellom kan føre til utvikling av sykdom. Denne kommunikasjonen blir i hovedsak mediert av ulike typer integriner som finnes på celleoverflaten.

Integriner fungerer som cellenes hender ved at de holder fast på bindevevsproteinene og sender signaler til cellene. Integrin α11 er en kollagenreseptor som bare finnes på overflaten av enkelte bindevevsceller, og som er viktig ved sårtilheling, arrvevsdannelse og kreftprogresjon. Målet med avhandlingen var å finne ut hvordan integrin α11 er involvert i disse sykdomsprosessene. 

Halen til integrinet befinner seg inni cellen og har dermed mulighet til å sende signaler til cellen fra utsiden. Funnene i avhandlingen viser at nettopp halen til α11-integrinet er viktig for å stabilisere bindingen av celler til kollagen og for å sende signaler som er avgjørende for cellene sin deling og bevegelse. Videre viser resultatene at integrin α11 er det viktigste integrinet forankringen av bindevevscellene til den fibrillære formen av kollagen som er allestedsnærværende i bindevevet.

Funnene som presenteres gir ny innsikt i betydningen av α11-integrinet sin hale for å sende signaler om celledeling og cellebevegelse. Dette er sentrale prosesser ved sårtilheling, arrvevsdannelse og progresjon av kreft.

Personalia
Pugazendhi Murugan Erusappan (f.1984) er utdannet tannlege i India, og har en mastergrad i Oral Helse ved Senter for Internasjonal Helse, Universitetet i Bergen. Siden 2013 har han vært ph.d.-stipendiat ved institutt for biomedisin under veiledning av Prof. Donald Gullberg.