Hjem
Nye doktorgrader

Stigmatisering av tidligere jentesoldater i Øst-Kongo

Milfrid Tonheim disputerer 12. mai for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «A troublesome transition: Social reintegration of girl soldiers returning ‘home’».

Hovedinnhold

Doktorgradsprosjektets formål var å undersøke hvilke holdninger og behandling tidligere jentesoldater i Øst-Kongo opplever å bli møtt med når de vender tilbake til sine familier og lokalsamfunn etter å ha vært en del av militære grupper. Doktorgradsprosjektet har et særlig fokus på hvordan stigmatisering manifesterer seg i deres hverdag.

Basert på individuelle intervjuer og fokusgruppediskusjoner med tidligere jentesoldater viser avhandlingen at de unge kvinnene opplever å bli oppfattet som farlige og som promiskuøse. Mange opplever at de ikke er velkommen hjem til familiene sine. De blir ofte kalt ‘Interahamwe-jente’, ‘militær-jente’, hore og prostituert. De opplever at mange, også familiemedlemmer, er redde for dem. De blir ofte beskyldt for å stjele og ha en ‘militær mentalitet’, og opplever at folk er redd at deres ‘dårlige karakter’ skal smitte over på andre jenter og unge kvinner de er sammen med. Denne frykten setter grenser for sosialisering med jevnaldrende, enten ved at andre jenter ikke vil assosieres med de tidligere jentesoldatene eller at deres foreldre ikke tillater en slik kontakt.  

Studien konkluderer med at overgangen tilbake til et sivilt liv synes å være svært vanskelig for disse unge kvinnene. De har en følelse av å ikke være sosialt inkludert i og akseptert av sine omgivelser og blir ofte utsatt for skjellsord og sårende kommentarer fra familiemedlemmer så vel som fra andre i nærmiljøet. Stigmatiseringen er således en barriere for en vellykket reintegrering.

Personalia:

Milfrid Tonheim fullførte sin dr.philos. ved HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen. Doktorgradsprosjektet var en del av et forskningsprosjekt ved Senter for Interkulturell Kommunikasjon i Stavanger og feltarbeidet i Øst-Kongo fant sted i 2010.