Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Blodprøver og medisinbruk kan forutsi sykdom og død

Hall Schartum-Hansen disputerer tirsdag 23. mai 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Determinants of long-term outcome in patients with cardiovascular disease. Choline oxidation and loop diuretics – cross-sectional and prospective relationships in large Norwegian cohorts of patients with suspected or verified coronary heart disease".

Hovedinnhold

Doktoravhandlingen er basert på mer 4000 pasienter som ble undersøkt for mulig hjerte- og karsykdom ved Stavanger eller Haukeland Universitetssykehus i årene 2000-2004. Det ble tatt prøver av urin og blod, og pasientene er senere blitt fulgt opp med tanke på utvikling av hjerte- og karsykdom via kopling til offentlige helseregistre.

I hoveddelen av avhandlingen studerte vi kolin, betain og dimetylglycin, tre molekyler som er bærere av såkalte metylgrupper, nært knyttet til fett- og B-vitaminomsetningen i kroppen, og som finnes i store mengder i kjøtt, egg og hvete. Høyt nivå av kolin i blodet hadde sammenheng med økt risiko for hjerteinfarkt hos ikke-røykere, mens vi ikke fant det samme hos røykere. Dimetylglycinnivået i blodet kunne delvis forutsi hvilke pasienter som hadde størst risiko for å dø, spesielt av hjerteinfarkt. Betainutskillelsen i urin var mange ganger forhøyet hos pasienter med sukkersyke, og økt utskillelse hos dem uten sukkersyke ga større sjanse for å utvikle sykdommen.

Resultatene viser at det er en nær sammenheng mellom næringsstoffer som inngår i fett- og B-vitaminomsetningen og livsstilsrelatert sykdom som sukkersyke, hjerteinfarkt og død. Funnene kan derimot ikke avklare årsakssammenhengene, noe vi arbeider videre med. Potensialt kan dette i fremtiden hjelpe pasienter til et sunnere kosthold, skreddersydd for den enkelte.

I siste del av avhandlingen undersøkte den svært vanlige vanndrivende medisinen Furosemid. Pasienter som brukte dette preparatet, uten at de hadde hjerte- eller nyresvikt, hadde nesten dobbelt så høy risiko for å dø.

Mens avhandlingens første del skaper hypoteser som danner grunnlag for videre forskning, maner resultatene fra siste artikkel til forsiktighet med bruk av vanndrivende medisin til pasienter som ikke har hjertesvikt.

Personalia

Hall Schartum-Hansen studerte medisin i Ulm i Tyskland. I 2005 begynte han på Hjerteavdelingen på Haukeland og startet på PhD-graden i 2008. Siden da var han aktiv både som kliniker og forsker på Hjerteavdelingen og UiB frem til 2015. De siste 1 ½ årene har han jobbet på indremedisinsk avdeling på Hamar sykehus.