Hjem
Nye doktorgrader

Signalmolekyler ved infeksjoner og blodsykdommer

Knut Anders Mosevoll disputerer fredag 16. juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Cytokine profiles in inflammation"

Hovedinnhold

Inflammasjon er et annet ord for betennelsesreaksjonen som en ser ved sykdom. Den er i utgangspunktet en beskyttende respons som involverer celler fra immunsystemet, blodårer og en rekke signalmolekyler (cytokiner). I dette forskningsarbeidet har man brukt en analysemetode som gjør det mulig å måle svært mange signalmolekyler samtidig, og få en mer helhetlig forståelse av betennelsesreaksjonen. Man har undersøkt pasienter med blodforgiftning (sepsis), pasienter med blodpropp i beina (venøs trombose) og pasienter som får høstet stamceller som forberedelse til senere stamcelletransplantasjon som behandling av beinmargskreft (myelomatose).

Pasienter med infeksjoner er kjennetegnet av betennelse som gir feber og lokale reaksjoner der hvor infeksjonen sitter. Ved alvorlige infeksjoner kan pasientene få høy puls, puste raskt, lavt blodtrykk og bli forvirret. I forskningsarbeidet viser man at pasienter med bakterier i blodet har en kraftigere betennelsesreaksjon med høye nivå av flere signalmolekyler i blodet, og dette kan gjøre at man tidlig i forløpet kan identifisere disse pasientene.

Pasienter med blodpropp i beina får vanligvis betennelsesreaksjon i form av hevelse, rødme og smerter i beina. Vi finner at de fleste andre årsaker til hevelse i beina også gir økt betennelse, og det er vanskelig å benytte signalmolekyler i diagnostikken av blodpropp. Ved å bruke et utvalg av fire signalmolekyler i blodet kan man likevel få hjelp til diagnostikk av blodpropp, men dette gir ingen sikrere diagnostikk enn det man allerede har med dagens metoder.

Ved behandling av beinmargskreft kan det være aktuelt å høste stamceller som et ledd i behandlingen. Man viser at denne prosedyren også medfører betennelsesreaksjon som muligens kan påvirke effekten av den seinere stamcelletransplantasjonen.

Basert på disse studiene vil man konkludere at slike mer helhetlige undersøkelser av betennelsesreaksjoner kan utvikles som verktøy for å vurdere alvorligheten av ulike infeksjonssykdommer og muligens også bli nyttige diagnostiske verktøy.

Personalia

Knut Anders Mosevoll er fra Bergen. Han studerte ved Universitetet i Bergen og arbeider nå som overlege ved Infeksjonsseksjonen, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Arbeidet utgår fra Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Veiledere er Håkon Reikvam, Øystein Bruserud og Steinar Skrede.