Hjem
Nye doktorgrader

Fysiologiske funksjoner av Epac-proteinet

Kathrine Sivertsen Åsrud disputerer fredag 16. Juni 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Physiological Roles of Exchange Factors Directly Activated by cAMP (EPAC); Characterization of gene knockout models”.

Hovedinnhold

cAMP er et viktig sekundært signalmolekyl i cellen, som blir aktivert av hormoner. Aktivert cAMP videreformidler hormoneffektene ved å aktivere bestemte målproteiner. Ett av disse målproteinene er Epac. Siden oppdagelsen av Epac sent i 1990-årene har flere fysiologiske roller blitt beskrevet for Epac i hjernen, hjertet, binyrene og i lungene.

Ulike vev og celler uttrykker ulike former for Epac (Epac1 og Epac2). I sitt doktorgradsarbeid har Åsrud brukt genetiske musemodeller globalt deletert for Epac1 og/eller Epac2 for å undersøke hvilke roller Epac-proteinene spiller i ulike biologiske modellsystemer; regenererende lever, stress-påvirket hippocampus og i hemostase og blodplateutvikling. Hun har funnet at tap av Epac1/2 medfører distinkte metabolske og stressrelaterte fenotyper.

I regenererende lever spiller Epac-proteinene en viktig rolle i reguleringen av hepatocytt proliferasjon og fettmetabolisme. Videre er Epac1/2 viktig for normal stresshåndtering, da tap av Epac medvirker til en unormal produksjon av stresshormoner og en forsinket stressrespons i hippocampus hos hunnmus. Åsruds forskning viser også at delesjon av Epac1 fører til en hemming av funksjonell blodplateaktivitet, noe som medfører en kompleks bløder-liknende tilstand. Resultater fra denne avhandlingen bidrar med økt kunnskap om Epac-proteinene sin fysiologiske rolle i levende organismer.

Personalia

Kathrine Sivertsen Åsrud (f.1988) er født og oppvokst i Porsgrunn. Hun har en bachelorgrad i Bioingeniørfag fra Høgskolen i Bergen (2010) og fullførte mastergraden i Medisinsk Biologi ved UiB i 2012. I perioden 2013-2017 har hun vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, finansiert av UiB. Hun har blitt veiledet av professor Marit Bakke og professor Stein Ove Døskeland.