Hjem
Nye doktorgrader

Walkersirkulasjonen: et grunnlag for tropiske prediksjoner

Stephanie Gleixner disputerer fredag 25. august 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Impacts of the Walker-Circulation on inter-annual Ethiopian rainfall variability and future changes in tropical cyclones”.

Hovedinnhold

I avhandling sin knytter Gleixner forutsigbarheten av etiopisk nedbør i sommersesongen, og en fremtidig reduksjon i tropiske sykloner til endringer i walkersirkulasjonen. Walkersirkulasjon er et atmosfærisk sirkulasjonsmønster som dannes av øst-vest forskjeller i overflatetemperatur, og som strekker seg over tropene. Det mest kjente eksemplet på endringer i walkersirkulasjon er El Niño fenomenet, som er relatert til en svekkelse av walkersirkulasjonen over det tropiske Stillehavet. Endringer i walkersirkulasjonen har sterk påvirkning på tropiske områder, hvor økonomisk ustabile land er spesielt utsatt for naturkatastrofer og klimaendringer.

Observasjoner viser at sommeren i Etiopia er tørrere når det er uvanlig varmt i Stillhavet. Ved hjelp av klimamodeller har Gleixner studert denne sammenhengen, og fant at denne type endringer i walkersirkulasjon om sommeren danner ugunstige forhold for nedbør i Etiopia. Siden klimamodeller kan forutsi temperaturen i Stillehavet flere måneder i forveien, kan sammenhengen mellom endringer i walkersirkulasjonen og temperaturen danne et grunnlag for å kunne predikere etiopisk nedbør. De fleste modeller forutsier imidlertid etiopisk nedbør dårlig, hovedsakelig fordi de ikke simulerer koblingen mellom etiopisk nedbør og walkersirkulasjonen.

I tillegg analyserte Stephanie modellsimuleringer for klimaendringer med særlig fokus på å finne endringer i tropiske sykloner. Hennes resultater tyder på at en svekkelse av walkersirkulasjonen kan begrense dannelsen av sykloner på den sørlige halvkule i løpet av det 21. århundre.

Personalia

Stephanie Gleixner ble født i Hamburg, Tyskland i 1985. Hun fullførte en bachelorgrad i meteorologi ved FreeUniversity of Berlin og en mastergrad i klimafysikk ved Christian-Albrecht University i Kiel. I løpet av bachelorstudiet tilbrakte hun et semester i Bergen som ERASMUS-student. Hun returnerte i 2012 for sitt doktorgradsarbeid.