Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjertestans i Bergensområdet

Eirik Alnes Buanes disputerer 1. september 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Cardiac Arrest in a Community: Epidemiology, Treatment, and Outcome".

Hovedinnhold

Avhandlingen undersøker flere aspekter ved hjertestans i Helse Bergen. I perioden 2008-2009 sammenlignet man pasienter som fikk hjertestans på sykehus med de som fikk hjertestans utenfor sykehus. Samlet sett var forekomsten av hjertestans 102 per 100.000 innbyggere per år og dødeligheten etter hjertestans 85 per 100.000 innbyggere per år. Pasienter som fikk hjertestans inne på sykehus var eldre og fikk raskere behandling av sin hjertestans enn personer utenfor sykehus. Derimot var det ingen forskjell i overlevelse mellom gruppene. Flertallet av de som overlever hjertestans hadde god kognitiv funksjon ved utskrivelse fra sykehus.

I en grundigere studie av denne pasientgruppen fire år etter hjertestans fant man at rundt en fjerdedel likevel hadde lett redusert kognitiv funksjon sammenlignet med en normalbefolkning. Det mest dominerende trekket var redusert korttidshukommelse. En tredje studie undersøkte effekten av terapeutisk nedkjøling av hjertestanspasienter ved Haukeland Universitetssykehus i perioden 2004 – 2008. Resultatene indikerer at terapeutisk nedkjøling gav bedre overlevelse.

Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Medisinsk Fakultet, Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Jon-Kenneth Heltne og biveileder er Anne Berit Guttormsen.

Personalia
Eirik Alnes Buanes er 40 år gammel, Cand. Med fra UiB i 2003 og spesialist i Anestesiologi. Buanes er leder av Norsk Intensivregister og jobber som overlege ved intensivmedisinsk seksjon på Anestesi- og Intensivavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.