Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

AXL – pådriver for aggressiv kreft

Stefan Hinz disputerer fredag 8. september 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Mechanisms of AXL Mediated Cell Plasticity and Drug Resistance”

Hovedinnhold

Kreft er en av de vanligste dødsårsakene i Norge. For å kunne utvikle forbedret behandling er det nødvendig med en dypere forståelse av hvordan kreft utvikles og sprer seg. I sitt doktorgradsarbeid identifiserte Hinz et nytt protein som bidrar til at kreften blir ondartet. Dette proteinet kan være et nytt angrepspunkt for å behandle sykdommen. Kartleggingen av denne molekylærmekanismen bidrar til forbedret forståelse rundt biologiske faktorer som driver kreftsvulster. Denne kunnskapen kan være nyttig for å utvikle nye kreftmedisiner.

Tidligere studier har vist at svulster som har et høyt nivå av reseptorproteinet AXL er mer aggressive og vanskeligere å behandle. AXL ligger på utsiden av cellene og overfører ved hjelp av signalproteiner et viktig aktiveringssignal fra utsiden av tumorcellen til cellekjernen. Hinz har studert denne prosessen og identifisert et nytt signalprotein. Målsetningen med doktorgradsavhandlingen var å kartlegge hvorvidt dette nye signalproteinet er assosiert med ondartet kreft.

Studien viste at signalproteinets mobilitet til kjernen er nødvendig for økt spredning av kreftsvulster. I tillegg viste Hinz i løpet av doktorgradsarbeidet at hemming av AXL er en måte å hindre utvikling av motstandsdyktighet både mot konvensjonell kjemoterapeutisk kreftbehandling og moderne såkalt «targeted therapy» (målrettet kreftbehandling).

Doktorgradsprosjektet bidrar til å øke vår kunnskap om hvordan kreftsvulster blir mer ondartet og hvordan AXL-proteinet bidrar til behandlingresistens.

Personalia
Stefan Hinz vokste opp i Rostock, Tyskland. Han fullførte en bachelor og en mastergrad i molekylærlivsvitenskap ved Universitetet i Lübeck. Masterstudiene hans, som delvis ble utført i prof. Rolf Brekkens laboratorier ved UTSW Medical Center i Dallas, USA, fokuserte på å studerer resistensmekanismer i lungekreft og bukspyttkjertelkreft. I 2014 ble Stefan ansatt i BerGenBio ASA som nærings-ph.d.-kandidat støttet av Norges Forskningsråd. Han er medforfatter på 7 vitenskapelige artikler.