Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Geologiske blotninger på mobile enheter: Et redskap for leting etter hydrokarboner

Christian Kehl disputerer 6. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “Visual Techniques for Geological Fieldwork Using Mobile Devices”.

Mobile enheter, slik som mobiltelefoner og nettbrett, finnes overalt i vårt moderne samfunn. En stor samling av apper og programmer brukes til underholdning, kommunikasjon og arbeid over hele verden til enhver tid. Potensialet som ligger i mobile enheter er underutnyttet i geovitenskapen, til tross for økende innsats de siste årene både i akademia og i industrien. Det finnes allerede enkle apper som gir geologer muligheten til å navigere og lokalisere ved å bruke kart (som Google Maps), ta bilder, ta opp stemmeopptak og andre notater for geologiske observasjoner, og til og med måle fysiske data digitalt. Disse verktøyene er nyttige, men utnytter bare en veldig liten del av mulighetene som en får fra moderne mobile enheter som mobiltelefoner og nettbrett.

Avhandlingen til Christian Kehl går inn i denne multidisiplinære nybrottsmarken ved å introdusere nye matematiske og beregningsmessige konsepter som gjør det mulig å gjøre feltarbeid på mobile enheter med 3D blotnigsmodeller. Den generelle forskningsretningen som har blitt brukt til å gjøre tolkninger i 3D i denne avhandlingen er slik: Feltgeologer, utstyrt med mobile enheter tar bilder for å studere en blotning. Så vil den mobile enheten tilby flere databaserte metoder for å kombinere bildene med en gitt tredimensjonal overflatemodell. Etterpå kan geologen tolke blotningen på bildene med enkle og intuitive tegnegrensesnitt som tilsvarer de som vanligvis brukes når en vil tegne ved hjelp av datamaskiner. Når dette er gjort, kan geologen se tolkningene direkte på 3D-modellen på grunn av koblingen mellom bilder og 3D-modellen.

Alle disse metodene har blitt utviklet spesielt med tanke på avsidesliggende feltområder, slik som på Svalbard, ved at de bruker minimalt med batteriresurser og ikke trenger nettverkstilkobling. Dette designmålet gjør metodene mer anvendelige enn tidligere applikasjoner som har blitt presentert utenfor det geologiske fagfeltet. Beregningsmetodene som muliggjør denne arbeidsflyten har blitt publisert av Kehl i flere internasjonale tidsskrifter og konferansebidrag.

I praksis kommer teknologien som er presentert gjennom dette arbeidet til å bli brukt av geologer som samarbeider i VOM2MPS-prosjektet som har som mål å forbedre modeller av olje- og gassreservoar.

Personalia
Christian Kehl (født 1986 i Den tyske demokratiske republikk) er en interdisiplinær informatiker og geoviter. Han mottok bachelorgrad i 2009 og mastergrad i 2012 i informatikk ved University of Applied Sciences, Wismar. Han har hatt akademiske opphold ved Aalborg Universitet, TU Delft, Universiteit van Amsterdam og Aix-Marseille Université. Han har vært ph.d.-kandidat hos Uni Research CIPR og Universitetet i Bergen siden november 2014.