Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Politikken for å dele sorg på Facebook

Gilda Seddighi disputerer fredag 13. oktober 2017 for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Politicization of grievable lives on the Iranian Facebook pages».

Hovedinnhold

Sosiale medier, og særlig Facebook, brukes stadig av iranere som vil delta i debatter og skape oppmerksomhet om saker. Sosiale medier har gitt borgerne en mulighet til å bli mer aktive, noe som utfordrer vår forståelse av forholdet mellom privatsfæren og offentlige sfæren.

I avhandlingen analyserer Seddighi tre Facebook-sider som handler om livene til iranske personer som er døde eller som er i fare for å dø. Sidene omhandler ulike aspekter av kvinners rolle, som martyr, som menneskerettighetsaktør og som sørgende mor. Seddighi drøfter hvilke liv som er regnet som verdt å sørge over og hvordan disse blir presentert og diskutert på Facebook. Dette gjør hun ved å se på den iranske politiske kulturen for å sørge over martyrer. Hun trekker inn normer for kjønn og seksualitet i analysen.  

Avhandlingen viser at referanser til familiekjærlighet skaper oppmerksomhet om drepte mennesker og mennesker i livsfare, og at sorgen blir synlig gjennom kvinners rolle i familien, blant annet morsrollen. Normer for kjønn og seksualitet gir et grunnlag for å anerkjenne sorg og skape oppmerksomhet mot mennesker i livsfare på Facebook-sidene. Som følge av dette, problematiserer avhandlingen hva som kan regnes som politiske handlinger, selv om disse handlingene hevdes å være apolitiske, og synliggjør kvinners politiske handlinger på Facebook.

Analysen av «sørgbare» liv på Facebook viser at sosiale normer og historiske prosesser til en viss grad betinger hvem som er verdt å sørge over og hvem som kan demonstrere sorg på Facebook.

Personalia
Gilda Seddighi (f.1982) tok mastergrad i Gender and Development Studies ved UIB i 2009. Etter mastergraden jobbet Seddighi som prosjektkoordinator for et IMDI-finansiert prosjekt med tittelen «Det å leve mellom to kulturer» ved Kirkens Bymisjon i Bergen. Som doktorgradsstipendiat var hun finansiert av Det samfunnsvitenskapelige fakultetet, UiB. Stillingen har vært knyttet til Senter for kvinne- og kjønnsforskning og Institutt for informasjons- og medievitenskap.