Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Målrettet behandling mot livmor- og livmorhalskreft

Mari Kyllesø Halle disputerer fredag 10. november 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Molecular alterations suggesting new treatment strategies in uterine carcinomas"

Hovedinnhold

Livmorkreft er den vanligste gynekologiske krefttypen i Norge med rundt 750 tilfeller årlig, og forekomsten øker. Livmorhalskreft rammer rundt 370 kvinner i Norge årlig og masseundersøkelse med celleprøve har ført til lavere forekomst de siste tiårene. På verdensbasis er imidlertid livmorhalskreft fremdeles et stort helseproblem. For begge kreftformene er overlevelsen god dersom kreftsvulsten oppdages tidlig og pasientene kan ofte kureres med kirurgi. Det er allikevel noen som får tilbakefall av sykdom. For pasienter med tilbakefall eller spredning utenfor bekkenet er prognosen dårlig og behandlingsalternativene få.

Halle har sett på biomarkører som kan predikere hvilke pasienter som kommer til å få tilbakefall og som trenger tilleggsbehandling. Hun har videre sett på om spesifikke biomarkører kan identifisere pasienter som kan ha nytte av ny og målrettet behandling. Studiene viser at mange pasienter har høyt uttrykk av proteinet HER2. HER2 har vist seg å være en effektiv biomarkør for respons til medikamentet Herceptin i brystkreftbehandling. Studiene til Halle belyser også mulige resistensmekanismer for HER2-rettet behandling i livmorkreft og at nivået av HER2 kan endre seg fra den opprinnelige tumoren til svulstene som dannes ved spredning. 

For livmor- og livmorhalskreftpasienter som ikke kan behandles effektivt ved kirurgi, cellegift eller stråling finnes det i dag få godkjente målrettede medikamenter. Med slike medikamenter tar man ofte sikte på å nå kreftceller som har spredd seg utenfor bekkenet ved hjelp av biomarkører som kan predikere respons. Kreftceller som sprer seg utover i kroppen er i stadig endring og for at utviklingen av nye medikamenter skal lykkes, er man avhengige av å vite mer om uttrykket av lovende biomarkører også i metastasene. Identifisering av robuste biomarkører kan bidra til mer skreddersydd behandling hvor man unngår overbehandling av pasienter med lav risiko for tilbakefall, og mer treffsikker behandling for pasienter med spredning eller tilbakefall.

Personalia
Mari Kyllesø Halle (f. 1982) er oppvokst i Sandnes og er utdannet molekylærbiolog fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, 2006. Hun startet som doktorgradsstipendiat i 2012 ved Universitetet i Bergen. Studien utgår fra Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen og Seksjon for Gynekologi og Obstetrikk, Haukeland Universitetssjukehus. Hovedveiledere har vært prof. Camilla Krakstad og prof. Helga Salvesen. Prof. Jone Trovik har vært biveileder.